Eski Köy Açık Hava Müzesi

Zlatibor Dağı platosundaki Sirogojno Köyü’nde yer alan Eski Köy Açık Hava Müzesi, 19. ve erken 20. yüzyılda yapılan yapıların sergilendiği yerdir. Ahşap kabinler, evler ve kır evleri, zamanın geleneksel kırsal mimarisinin sadık bir tasvirini sunar.

Müze beş hektarlık bir alana yayılmıştır ve Zlatibor Dağı’nın yakınlarındaki köylerden taşınan 60’tan fazla yapıyı içerir. Yapılar, mimarinin zenginliğini, dağlık bölgedeki yaşam kültürünün gelişimini ve yaşam biçimini göstermek için özenle seçilmiştir.

Küçük boyutlu ancak olağanüstü güzellikteki Dinarik ahşap kabinler, çok ince işçiliğe sahiptir. Duvarları, taş temeller üzerine yatay olarak yığılan yontulmuş kalaslardan oluşur. Dik ve yüksek çatıları saman, tahta veya taşla kaplıdır ve içinden koni şeklinde bir baca yükselir.

Müzedeki monitörde devamlı gösterilen iki otantik Zlatibor evi, bir asırdan önce bölgede yaşayan tipik bir kırsal ailenin yaşantısına göz atmamızı sağlar. Serginin ticaretle ilgili bölümünde ise ahır, ağıl ve domuz ahırı da dahil olmak üzere hayvancılık ve ıslah için kullanılan farklı yapıların yanı sıra erik mayalamak ve “rakija” damıtmak için kullanılan bazı yapılar yer alır.

Çobanların yazları sığırlarını otlattıkları yerde ayrı bir yapı kompleksi bulunur. Bu kütükten kulübeler, çobanlar için “kućer” adı verilen seyyar kabinleri, ağılları ve çitleri içerir.

Sirogojno’da, asırlık geleneğe göre yapılmış kıyafetler, çömlekler, kilimler ve yiyecekler satın alabilirsiniz. Hediyelik eşyalar çoğunlukla müze içindeki atölyelerde yapılır ve bu işbirliği, çömlek yapımı, demircilik ve sepet dokuma dahil olmak üzere dönemin eski el sanatlarını korur.