Manastir

Bizans, Romanesk ve Barok mimariden etkilenen Sırp manastırları stilistik olarak çeşitlidir ve seçkin dini sanatlarıyla ünlüdür. Burada Bizans tarzında resmedilmiş en zarif Orta Çağ fresklerinden bazılarını görebilirsiniz.

Manastırlar ile Sırp Devleti’nin ortaya çıkışları ayrılmaz bağlarla birbirlerine bağlıdır. Bu nedenle Orta Çağ Sırp hükümdarları hem taç giydikleri hem de yardımcılık yaptıkları bu görkemli binaları dikerken hiçbir masraftan kaçınmamışlardı. 

Orta Çağ’da kilise, çoğu Avrupa ülkesinde maneviyat ve kültürün merkeziydi. Sırp manastırları da kısa sürede önemli eğitim ve kültür merkezleri haline geldiler. En zor ve en karanlık zamanlarda, Sırp manastırları Sırp halkının ulusal kimliğinin koruyucularıydı.

Sırbistan’da 54’ü kültürel anıtlar olarak belirlenmiş iki yüzden fazla manastır bulunur ve çok sayıda Orta Çağ Sırp mabedi de uluslararası koruma altındadır. Sopoćani ile Stari Ras, Kosova'daki Studenica manastırı ve Orta Çağ Sırp manastırları ve Metohija – Decani, Gračanica, Peć Partiarchate ve Our Lady of Ljeviš, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kültür mirasları arasındadır.

Krallar Vadisi
Kraljevo ve Novi Pazar şehirleri arasındaki İbar Nehri vadisinde, 12. ve 13. yüzyıllarda yapılmış bir grup Orta Çağ manastırı durur.Sırp Devleti’nin kurulmasıyla beraber devleti...
Daha fazla bilgi edin
Moravya Sırbistan Manastırları
Geç 14. ve Erken 15. yüzyıllarda, prens Lazar ve oğlu Despot Stefan’ın prensliğinin her yerine, ülke kültürünün geliştiğini gösteren çok sayıda...
Daha fazla bilgi edin
Fruška Gora Manastırları
Fruška Gora Dağı’nın yamaçlarında 17 kadar Orta Çağ manastırı bulunmaktadır. Bu dağ, baskının maneviyat merkezini kuzeye, Avusturya-Macaristan’a taşınmaya zorladığı...
Daha fazla bilgi edin
Kosova ve Metohija Manastırları
14. yüzyılda, Kosova ve Metohija bölgesi Orta Çağ Sırbistanı’nın siyasi ve manevi kalbiydi. İşte bu zamanlarda Sırp Kralı Milutin, nispeten küçük bir alanda...
Daha fazla bilgi edin
Ovčar-Kablar Bölgesi Manastırları
Ovčar ve Kablar Dağları’nın dik yamaçlarında, 14. ve 15. yüzyıllara ait bir manastırlar topluluğu yatmaktadır. Manastırlar, Osmanlı kuvvetlerinden kaçarken bu misafirperver...
Daha fazla bilgi edin
Diğer Manastırlar
Sırbistan'ın dört bir yanına dağılmış Orta Çağ manastırlarının yapı stili ve mimarisinin çeşitliliği, Sırp mimarisini ve sanatının yanı sıra Sırbistan Devleti’ni de...
Daha fazla bilgi edin