Arkeolojik Alanlar

Günümüz Sırbistan’ı Avrupa'nın en eski arkeolojik alanlarından bazılarına sahiptir.

Birçok arkeolog tarafından Avrupa uygarlığının beşiği olduğuna inanılan Lepenski Vir bölgesinde bulunan eserler ve mimari kalıntılar, bölgenin tarihinin M.Ö. 7000 ila 6500 yıllarına uzandığını kanıtlamaktadır.

Erken neolitik bir toplum olan Starčevo kültürünün izleri, Tuna’nın sol kıyısındaki Starčevo sitesinde görülebilir. Biraz daha genç Vinča kültürünün kalıntıları ise nehrin karşısındaki Vinča köyünde bulunur. Starčevo ve Vinča kültürleri döneminde yaşamış tarih öncesi insanlar ait sığınak evleri, taş heykeller, aletler ve silahların yanı sıra zarif seramik kaplar buralarda görülebilir.

Antik Roma meraklıları, güçlü imparatorluğun 16 imparatorunun doğduğu bölgeyi ziyaret etmekten keyif alacaklardır. Beşi, imparatorluğun dört başkentinden biri olan Sirmium’da doğmuştur ve o döneme ait kalıntılar, günümüz Sırbistan’ındaki Sremska Mitrovica kentinin altında görülebilmektedir.

Doğu Sırbistan, Tetrarşi döneminden kalma antik Roma mimarisi kalıntılarına sahip bir arkeolojik alana ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Felix Romuliana’ya ev sahipliği yapar. Dacian Savaşları nedeniyle inşa edilen Tabula Traiana ile Diana ve Pontes Kalelerine ait kalıntılar, bugün Demir Kapı Geçidi’nin kıyısından yükselmektedir.

Tuna yakınlarındaki bir zamanlar askeri kamp olan Viminacium, anıtsal binaları, Roma hamamı, kentsel alt yapısı ve amfi tiyatro kalıntıları ile büyük bir arkeolojik sit alanıdır. Seyahatleriniz sizi Güney Sırbistan’a götürürse, İmparator Justinianus döneminde inşa edilmiş 4. yüzyıla ait Mediana Kasabası’nın kalıntılarını ve İmparatoriçe Ulpiana döneminde inşa edilmiş ve 2. yüzyıla ait Roma şehrinin kalıntılarını mutlaka ziyaret edin.