UNESCO Listeleri

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünyanın en değerli manzaralarını ve somut ve somut olmayan kültürel anıtlarını korumak için, listelerine kaydedilecek dünya mirası alanlarını seçerken katı kriterler kullanır.

İnsanlık için muazzam değerleri nedeniyle korunması ve tanıtılması için özenle seçilen simge yapılar arasında Sırbistan’ın çeşitli anıtları ve doğal alanları bulunmaktadır.

Sopoćani ile Orta Çağ Sırp manastırları Studenica ve Stari Ras, Kosova Orta Çağ anıtları ve klasik antik çağdan bu listeye yazılan tek yer olan Gamzigrad / Felix Romuliana sarayları, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan önemli değerlerdir.

Stećci olarak bilinen dünyanın bu bölgesine özgü eşsiz mezar taşları, yüksek estetik değerlerinin yanı sıra Orta Çağ geleneklerinin anlaşılmasına katkılarından dolayı listedeki yerini sağlamlaştırmıştır.

“Dünya Kaydının Hafızası” olarak bilinen belgesel kültürel mirasın dünya listesi, Nikola Tesla Arşivi’nde tutulan belgeleri, Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a savaş ilan ettiği telgrafı ve Miroslav’ın Müjdesi’ni içerir.

Slava, Sırp halkının aile azizi hamisi günü kutlamaları son derece ayinsel bir şölendir ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne yazılmıştır. Listede ayrıca geleneksel bir Sırp halk dansı olan kolo da yer alır.

Sırbistan’da insan faaliyetleri ve doğal çevrenin yüzyıllardır mükemmel bir uyum içinde bir arada bulunduğu alanlar vardır. UNESCO, insan ve doğa arasındaki bu kırılgan dengeyi korumak için Sırbistan’ın iki doğa rezervini İnsan ve Biyosfer Programı’na dahil etti.

Tatilinizi UNESCO tarafından korunan doğa rezervlerinden birinde geçirmek istiyorsanız, Bačko Podunavlje’yi ziyaret edin ve Tuna kıyısındaki geleneksel kırsal evlerde, yürüyüşlerin, tekne gezintilerinin ve konaklamanın keyfini çıkarın. Veya tatilinizi yakındaki Studenica Manastırı ile birlikte Golija – Studenica Biyosfer Rezervi'ni oluşturan Golija Dağı’nın zirvelerinden birinde geçirebilirsiniz.

 

Dünya Kültür Mirası
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde eşsiz, güzelliği ve önemi ulusal sınırları zorlayan ve insanlık tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan...
Daha fazla bilgi edin
Dünyanın Hafızası
UNESCO Dünyanın Hafızası, insanlık için muazzam önemi nedeniyle uluslararası üne ve korumaya sahip bir belgesel miras koleksiyonudur. Dünyanın dört bir yanından...
Daha fazla bilgi edin
Somut Olmayan Kültürel Miras
Bir ulusun kültürü arkeolojik eserler, sanat eserleri ve büyük mimari eserlerden oluşur. Bununla birlikte ritüeller, gelenekler, sözlü gelenekler ve dil gibi...
Daha fazla bilgi edin
İnsan ve Biyosfer
İnsan ve Biyosfer, UNESCO tarafından 1971 yılında başlatılan ve insanlar ve çevreleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bilimsel bir temel oluşturmayı amaçlayan...
Daha fazla bilgi edin