Arheološka nalazišta

Na području današnje Srbije nalaze se neka od najstarijih arheoloških nalazišta u Evropi. Lokalitet Lepenski Vir mnogi arheolozi smatraju kolevkom evropske civilizacije jer pronađeni ostaci arhitekture i artefakti datiraju iz perioda između 7000 i 6500 godina pre nove ere.

Tragove starčevačke kulture, koja datira iz perioda starijeg neolita, možete videti na lokalitetu Starčevo na levoj obali reke Dunav, dok se ostaci nešto mlađe vinčanske kulture nalaze u selu Vinča s druge strane reke. Praistorijski ljudi iz perioda starčevačke i vinčanske kulture za sobom su ostavili zemunice, kamene statue, oruđa i oružja, ali i keramičko posuđe izuzetne lepote.
Ljubitelji starog Rima uživaće u poseti zemlji na čijoj je teritoriji rođeno čak 16 imperatora moćnog carstva. Njih petorica rođena su u Sirmijumu, jednoj od četiri prestonice carstva, čije ostatke možete videti i danas ispod Sremske Mitrovice na severu Srbije. Na istoku Srbije nalazi se Feliks Romulijana, arheološko nalazište s ostacima rimske arhitekture iz doba tetrarhije, upisano na Uneskovu svetsku listu kulturne baštine. Trajanova tabla i tvrđave Diana i Pontes podignute su u okviru priprema za dačke ratove, a njihovi ostaci se i danas izdižu s obala Đerdapske klisure. Kraj Dunava je i Viminacijum, nekada vojni logor a danas važno arheološko nalazište koje čuva ostatke amfiteatra, monumentalnih zgrada, rimskih termi i gradske infrastrukture.
Ako vas put nanese na jug Srbije, neizostavno obiđite Medijanu – lokalitet na kome se nalaze ostaci luksuznog predgrađa iz 4. veka, zatim ostatke 
Caričinog grada izgrađenog u vreme vladavine cara Justinijana, kao i Ulpijanu – ostatke rimskog grada iz 2. veka.

Caričin grad
Rimski car Justinijan I, rođen na jugu Srbije, poželeo je da u rodnom kraju podigne grad koji će nositi njegovo ime. Tako je u 6. veku nove ere nastao Justinijana Prima, jedan od najznačajnijih...
Saznajte više
Medijana
U nekadašnjem Naisusu, rodnom gradu rimskog cara Konstantina Velikog, početkom 4. veka izgrađeno je luksuzno naselje Medijana. U ovom otmenom predgrađu rimski carevi provodili su svoje vreme uživajući...
Saznajte više
Starčevo
Na levoj obali Dunava, nedaleko od Pančeva, nalazi se najstarije nalazište kulture neolita u Srbiji. Njeni počeci sežu do 5.000 godina pre nove ere, a kasnije će je smeniti naprednija...
Saznajte više
Gamzigrad
Snažni bedemi i kule carske palate Feliks Romulijane govore o velikoj moći njenog graditelja – rimskog imperatora Galerija Maksimilijana. Imperator je rođen u oblasti...
Saznajte više
Lepenski Vir
Na desnoj obali Dunava, na prostoru Đerdapske klisure, nalazi se Lepenski Vir, arheološko nalazište koje čuva ostatke kulture koja datira iz perioda od 6500. do 5500. godine pre nove ere. 
Saznajte više
Pontes
Ostaci Trajanovog mosta na Dunavu i rimskog kastruma Pontes nalaze se na putu kojim su nekada davno rimski vojnici krenuli u rat protiv Dačana. Velelepni kameni most izgrađen je...
Saznajte više
Trajanova tabla
Trajanova tabla, natpis uklesan u stenu pored Dunava, predstavlja jedan u nizu graditeljskih podviga rimskog imperatora Trajana. Nalazi se u Đerdapskoj klisuri, na najnepristupačnijem delu rimskog ...
Saznajte više
Ulpijana
Ostaci rimskog grada Ulpijane otkriveni su na lokalitetu Gradina, na samo kilometar od manastira Gračanica, a predstavljaju najznačajnije rimsko i ranovizantijsko nalazište na području...
Saznajte više
Diana
Građevinski poduhvati cara Trajana bili su dugotrajni i hvale vredni. Građevinski poduhvati cara Trajana bili su dugotrajni i hvale vredni. U okviru priprema za rat protiv Dačana, Trajan je isklesao...
Saznajte više
Sirmijum
Sremska Mitrovica, grad na severu Srbije, ispod svojih ulica i trgova čuva tragove antičkog grada Sirmijuma. Važan trgovački centar i jedna od prestonica carstva, Sirmijum je bio i rodni grad...
Saznajte više
Viminacijum
Nedaleko od grada Požarevca, između 1. i 5. veka nalazio se jedan od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih logora na ovim prostorima-Viminacijum.
Saznajte više
Vinča
Na samo 14 kilometara jugoistočno od Beograda nalazi se Vinča, jedno od najvećih praistorijskih naselja u Evropi. Nazvano po istoimenom selu u čijem ataru se nalazi, ovo arheološko ...
Saznajte više