Pontes

Tuna Nehri üzerindeki Trajan Köprüsü ve Roma Castrum Pontes'in kalıntıları, Romalı askerlerin Daçyalılara savaş açmak için eski zamanlarda geçtikleri güzergâh üzerinde inşa edilmiştir. Muhteşem taş köprü, Şamlı Suriyeli mimar Apollodorus tarafından yapılan bir tasarıma göre, İmparator Trajan'ın emriyle MS 103 ile 105 yılları arasında inşa edilmiştir.

Köprü uzun zaman önce ortadan kalkmasına rağmen, Tuna'nın sağ tarafında, bir zamanlar kemerler ile birleştirilmiş dört sütunun kalıntılarını görebilirsiniz. Bu sütunlar bir zamanlar nehrin üzerindeki köprünün ızgaraya benzeyen ahşap yapıyı desteklemiştir. Köprünün geçiş bölümlerinin kalıntıları, Klasik Antik Dönem’in bu hayati mirasını su taşkınlarından korumak için alçak bir duvarla korunmaktadır.

Köprüyü savunmak ve Tuna'nın trafiğini kontrol etmek için, nehrin her iki yakasına askeri kaleler inşa edilmişti. Günümüz Sırbistan'ında inşa edilen Pontes, güçlü duvarlara ve giriş kapılarına sahip kare şeklinde bir kaledir. Duvarların içindeki castrum kulelerinin kalıntıları, İmparator Trajan'ın Daçya’yı fethetmek için plan yaptığı esnada, Tuna'ya doğru bakarken hissettiği gerginlik hakkında bir ipucu verecektir.

Kalenin yakınında Orta Çağ yerleşimlerinin ve nekropollerin kalıntıları bulunmuştur. Katmanlar halinde bulunan bu kalıntıların, 9. yüzyıldan 10. yüzyıla, 11. den 12. yüzyıla ve 14. yüzyıl olmak üzere üç ayrı dönemde inşa edildikleri tespit edilmiştir.

Kalenin kaderi Roma ordusunun kaderini de yansıtır. Böylece, Pontes içindeki binaların düzeni, burada kalan birçok birimin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet vermek için 4. yüzyılda yeniden düzenlendi. Ancak işgalci Got ve Hun kabilelerini püskürtmek için savaşırken imparatorluğun gücü azalınca kale büyük bir yıkım yaşadı.