Gamzigrad

İmparatorluk sarayı Felix Romuliana’nın heybetli surları ve kuleleri, kurucusu Roma İmparatoru Galerius Maximianus’un muazzam gücünün kanıtı olarak yükselmektedir.
Bugünkü Zaječar Şehri’nin olduğu bölgede doğan imparator, annesi Romula’yı onurlandırmak için anıtsal sarayı doğduğu yerin yakınında inşa etmeyi seçmiştir.

Bir zamanlar şehri barbar saldırılarından koruyan surların içinde, iki ayrı bölüme ayrılmış saray kalıntılarını bulacaksınız. Güney kesiminde iki kripta ve eski bir Roma hamamına sahip büyük bir tapınağın kalıntıları yer alır. Bu bölüm aynı zamanda, tahıl ve şarap depolamak için kullanılan tipik bir Roma deposu (horreum) ve bir sundurma ile tek nefli bir bina da dahil olmak üzere, sarayı çalıştırmak ve sürdürmek için gereken altyapı tesislerinin kalıntılarını da içerir. Sitenin kuzey kesiminde, bir zamanlar antik pagan ritüellerinin gerçekleştiği küçük bir tapınak ve sunak ile son derece iyi korunmuş imparatorluk sarayı kompleksini yer almaktadır.
Ziyaretçiler için en ilgi çekici detaylardan biri, çok renkli figüratif şekilleri ve geometrik desenleri ile zemin mozaikleridir. Alandaki en önemli mozaikler bugün Zaječar’daki Ulusal Müze’de sergilenmektedir.
Felix Romuliana, Tetrarşi dönemine ait nadir bir Geç Roma arkeolojik alanı ve dönemin saray mimarisinin en iyi korunmuş örneğidir. Muazzam kültürel ve arkeolojik önemi nedeniyle, 2007 senesinde UNESCO tarafından Dünya Mirası Alanı ilan edilerek korumaya alınmıştır.