Gamzigrad

Snažni bedemi i kule carske palate Feliks Romulijane govore o velikoj moći njenog graditelja – rimskog imperatora Galerija Maksimilijana. Imperator je rođen u oblasti današnjeg Zaječara  i u blizini rodnog mesta izgradio je velelepnu palatu koju je posvetio svojoj majci Romuli, te je po njoj zdanje i dobilo ime Feliks Romulijana. 

Unutar zidina koje su nekada štitile grad od upada varvara dočekaće vas ostaci palate podeljene na dva dela. Na južnom delu nalaze se ostaci velikog hrama s dve kripte, kao i starog rimskog kupatila. Ovde se nalaze i ostaci objekata koji su bili neophodni za funkcionisanje palate – tipičnog rimskog skladišta (horeuma) u kom su se čuvale žitarice i vino, kao i jednobrodne građevine s tremom. A na severnoj polovini lokaliteta nalazi se dobro očuvan kompleks carske palate s malim hramom i žrtvenikom u kome su se nekada davno odvijali paganski rituali.
Podni mozaici palate privlače pažnju posetilaca raznobojnim figuralnim i geometrijskim motivima. Najvažniji mozaici s lokaliteta čuvaju se u Narodnom muzeju u Zaječaru. Feliks Romulijana jedan je od retkih primera kasnorimskih arheoloških lokaliteta iz razdoblja tetrarhije i predstavlja najočuvaniji primer rimske dvorske arhitekture ovog perioda.
Velika kulturna i istorijska važnost ovog arheološkog nalazišta prepoznata je od strane Uneska, te je Gamzigrad – Romulijana, 2007. godine upisana na Listu svetske kulturne baštine.

Info: Narodni muzej Zaječar