Trajanova tabla

Trajanova tabla, natpis uklesan u stenu pored Dunava, predstavlja jedan u nizu graditeljskih podviga rimskog imperatora Trajana. Nalazi se u Đerdapskoj klisuri, na najnepristupačnijem delu rimskog puta koji je imperator Trajan isklesao u stenama iznad Dunava. Ovim putem rimski car i njegovi ratnici išli su u rat protiv Dačana. Kada je 100. godine završena poslednja, najteža deonica Trajanovog puta, ovaj natpis uklesan je u stenu nad njim u čast završetka radova. 

Najpre postavljena na 1,5 metara iznad rimskog puta pored Dunava, 1969. godine tabla je, s delom puta, premeštena kako bi se izbeglo potapanje zbog izgradnje Hidroelektrane „Đerdap I” koja je kasnije podigla nivo vode Dunava na ovom području. Dolazak do table kopnom nije moguć, ali se može videti direktno s reke. Natpis na tabli prvobitno je uklesan u šest redova, ali se danas mogu pročitati samo tri. Poznavaoci latinskog na Trajanovoj tabli uspeće da pročitaju: „Imperator cezar, sin božanskog Nerve, Nerva Trajan Avgust, pobednik nad Germanima, veliki pontif, četvrti put postavljen za tribuna, otac domovine, konzul po treći put, planine je isklesao i postavio grede od kojih je napravljen ovaj put…” Friz s predstavom orla i figure krilatih genija svedoče o bogatoj reljefnoj dekoraciji od koje su ostali samo delovi. Ispod samog natpisa možete videti figuru osobe koja kleči, za koju se veruje da predstavlja lik Danubijusa, a iznad njega nadstrešnicu s kasetiranom tavanicom ukrašenu rozetama.Ukoliko volite antičku istoriju i umetnost, krenite u plovidbu Đerdapskom klisurom.
Na mestu gde je Dunav najdublji, videćete tablu koja ponosno stoji na obali, ali i druge spomenike na Trajanovom putu poput tvrđava Pontes i Diane, kao i ostatke Trajanovog mosta.

Info: Turistička organizacija Kladovo