Vinča

Na samo 14 kilometara jugoistočno od Beograda nalazi se Vinča, jedno od najvećih praistorijskih naselja u Evropi. Nazvano po istoimenom selu u čijem ataru se nalazi, ovo arheološko nalazište čuva ostatke naselja, ali i brojne artefakte stvorene između 5300. i 4300. godine pre nove ere, kada je mlađa vinčanska kultura zamenila stariju starčevačku. 

Slojevi arheološkog nalazišta visoki više od deset metara otkrivaju devet građevinskih horizonata s ostacima više naselja iz različitih perioda. Najstariji nalazi pokazuju da su neolitski ljudi živeli u kolibama. Posuđe od pečene zemlje koristili su za spremanje i serviranje hrane, a brojno kameno oružje pronađeno na lokalitetu služilo je za lov i odbranu. U drugim horizontima koji čuvaju artefakte i objekte novijeg doba, primetni su ostaci prostranih kuća kvadratnog oblika, koje su građene od drveta i blata. Posmatranjem različitih horizonata vinčanske kulture, primetićete evoluciju u gradnji i arhitekturi koja je nastala protokom vremena.
Povoljni uslovi za gajenje stoke i zemljoradnju uslovili su brz razvoj, zbog čega je u mlađem neolitu Vinča postala veliki privredni, kulturni i verski centar, koji je presudno uticao na kulturu svih zemljoradničkih zajednica srednje i jugoistočne Evrope. Nakon pronalaska bakra, Vinča je izgubila svoj značaj i na ovom mestu ostalo je malo naselje koje je postojalo sve do početka istorijskog perioda. Oruđe i oružje pravljeni su od kamena, roga i kosti, a nakit od fosilnih školjki. Posuđe, vaze i žrtvenici takođe su pronađeni na ovom mestu, a najinteresantnije otkriće od svih predstavljaju brojne čovekolike, valjkaste i pljosnate statue pronađene na lokalitetu.
Brojni predmeti otkriveni u Vinči približiće vam svakodnevni život ljudi u praistorijskom naselju, ali i ranu kulturnu istoriju Podunavlja koja je blisko povezana s vinčanskom kulturom. Obilasci lokaliteta samostalno ili uz pratnju kustosa pomoći će vam da razumete ovaj uzbudljiv period ljudske istorije.
Doživljaj upotpunite posetom Narodnom muzeju u Beogradu, u kojem se čuvaju artefakti pronađeni na lokalitetu ( posuđe, figurice...).

Info: Arheološko nalazište Vinča