Lepenski Vir

Na desnoj obali Dunava, na prostoru Đerdapske klisure, nalazi se Lepenski Vir, arheološko nalazište koje čuva ostatke kulture koja datira iz perioda od 6500. do 5500. godine pre nove ere. 

S pravom nazvana „kolevkom civilizacije”, lepenska kultura čuva neke od najstarijih artefakata, oruđa, oružja i skulptura, ali i tragove jednog od najstarijih naselja u Evropi. Praistorijski ljudi iskoristili su povoljne mikroklimatske uslove i obližnju reku Dunav, koja je pružala pregršt hrane i vode lokalnom stanovništvu, i stvorili jednu od najstarijih civilizacija na svetu.
Ostaci kuća trapezoidnog oblika svedoče o poznavanju matematike i geometrije među graditeljima tog doba. Unutar zidina, pored kamenih ognjišta pronađene su skulpture velikih oblutaka s ljudskom figurom. Poznate figure ribolikog izgleda s krupnim očima i spuštenim usnama, ali i skulpture jelena i ribe isklesane u kamenu, čuvaju se u Narodnom muzeju u Beogradu. Na njima su ugravirane zagonetne predstave: znaci slični koordinatnom sistemu, skice, slova, brojke, predeli…
Kad je poljoprivreda postala primarna privredna grana u Lepenskom Viru, njegovi stanovnici krenuli su u potragu za drugim životnim prostorom i većim obradivim površinama. Otprilike 4.800. godine pre nove ere i poslednje porodice napustile su naselje čije tragove vidimo danas.
Ostatke čak 136 objekata, zajedno s kamenim ognjištima i replikama najlepših skulptura Lepenskog Vira, možete videti na lokalitetu koji je pokriven modernom zaštitnom konstrukcijom u okviru koje je Centar za posetioce – Muzej Lepenski Vir