Viminacijum

Nedaleko od grada Požarevca, između 1. i 5. veka nalazio se jedan od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih logora na ovim prostorima-Viminacijum.

Lociran na strateški važnom mestu, ušća Mlave u Dunav, Viminacijum je predstavljao grad iz koga je slavna rimska vojska kretala u mnogobrojne okršaje. U vreme Hadrijanove vladavine, u 2. veku, Viminacijum je uživao status municipijuma – grada s visokim stepenom autonomije, da bi već u 3. veku dobio najviši status u okviru carstva – status kolonije.
Sa statusom kolonije stiglo je i pravo kovanja sopstvenog novca, te ne čudi velik broj različitih kovanica otkrivenih na lokalitetu. U Viminacijumu su pronađeni ostaci više od 14.000 grobova, kao i freske u grobnicama tipične za kasnoantičku umetnost. Ostaci amfiteatra, raskošnih zgrada i rimskih termi, zajedno s ostacima akvadukta i delovima kanalizacije, dočaravaju atmosferu nekad bogatog antičkog grada.
U Viminacijumu je pronađen i velik broj staklenih predmeta velike finoće izrade. Pehari, čaše, boce i krčazi iz kojih su stari Rimljani pili, stvoreni su livenjem ili duvanjem u kalup. Keramičko posuđe, predmeti od terakote i opeke, kao i vodovodne i podne pločice – govore o velikoj upotrebnoj vrednosti ovog materijala, ali i o velikoj veštini tadašnjih majstora. Nakit pronađen na lokalitetu, pored dekorativne imao je i magijsku funkciju, jer se verovalo da pruža zaštitu od zlih sila.
Posuđe, nakit i druge artefakte iz Viminacijuma možete videti u Narodnom muzeju u Požarevcu.

Info: Arheološki park Viminacijum