O nama

Turistička organizacija Srbije (TOS) osnovana je Zakonom o turizmu iz 1994. godine kao institucionalni nosilac promocije turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu, kao i za obavljanje drugih poslova od značaja za razvoj informativno-propagandne delatnosti u turizmu Republike Srbije. Delatnost TOS-a usmerena je ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet. Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji s turističkim organizacijama regiona, gradova i opština i turističkom privredom radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim destinacijama. Time se stvaraju osnove da turizam dobije status jedne od prioritetnih razvojnih privrednih grana i da s njim povezane privredne grane budu faktor stabilnog održivog rasta i razvoja. Promotivne aktivnosti imaju za cilj da turizam postane vodeći promoter imidža Republike Srbije u svetu kao moderne i poželjne destinacije za odmor, ostvarujući stalnu inovativnu funkciju u primeni savremenih standarda, novih tehnologija i zaštiti prirode. Turistička organizacija Srbije u svom radu prati savremene trendove u sferi promocije i koristi nove komunikacione i promotivne alate koji se baziraju na e-marketing tehnologiji za komunikaciju s turistima i time povećava efikasnost marketinških aktivnosti. U budućim aktivnostima TOS će kontinuirano raditi na unapređenju promotivnog miksa – uvođenju novih komunikacionih i promotivnih alata onlajn marketinga, mobilnih aplikacija i zajedničkih platformi distribucije informacija.U cilju jedinstvenog sprovođenja turističke informativno-propagandne delatnosti, uključivanja turističkog prostora Srbije u evropske turističke rute i jačanje bilateralne saradnje u oblasti razvoja turizma, TOS učestvuje na svim većim svetskim sajmovima turizma, specijalizovanim turističkim radionicama i sl. TOS sarađuje s drugim nacionalnim turističkim organizacijama i brojnim međunarodnim, regionalnim i strukovnim turističkim asocijacijama. TOS je član sledećih međunarodnih organizacija: Evropska turistička komisija (ETC), Dunavska turistička komisija (DTC), Dunavski centar za kompetenciju (DCC), Međunarodna asocijacija Transromanika, Evropsko udruženje turističkih autobusera (RDA) i ICCA.

Organi TOS-a

Organi upravljanja, nadzora i rukovođenja su:

 1. upravni odbor;
 2. nadzorni odbor;
 3. direktor.

Izvori finansiranja

U skladu sa članom 32 Zakona o turizmu, sredstva za rad TOS-a obezbeđuju se iz:

 1. prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti i iz drugih sopstvenih prihoda;
 2. donacija, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;
 3. sredstava budžeta Republike Srbije;
 4. drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Prema odluci Upravnog odbora TOS-a, ovlašćeno lice za davanje informacija od javnog značaja, u smislu odredbe člana 38 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je Senka Vukićević, pomoćnik direktora Sektora za korporativnu podršku u Turističkoj organizaciji Srbije.

Rukovodstvo

 • Direktor: Marija Labović v.d.
 • Pomoćnik direktora, Sektor za korporativnu podršku: Senka Vukićević
 • Pomoćnik direktora, Sektor za internu podršku: Vesna Raca-Radisavljević

Upravni odbor:

 • Predsednik: dr Ratka Vušurović
 • Članovi: Ivan Cvetanović, Petar Stefoski, Aleksandra Pavićević, Biljana Kostić

Nadzorni odbor:

 • Predsednik:Slaviša Obradović
 • Članovi: Milica Karakaš, Slađana Mojsilović

Sedište TOS-a je u Beogradu, u Čika Ljubinoj broj 8.
TOS ima status pravnog lica, posluje u skladu sa propisima kojima se uređuju javne službe i upisan je u registar kod Privrednog suda.

Statut Turističke organizacije Srbije

Strategijski marketing plan turizma Republike Srbije do 2025. godine

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - Turistički saradnik dizajner

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - Poslovni sekretar

Obaveštenje OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - Turistički saradnik dizajner

Obaveštenje OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - Poslovni sekretar