Dosadašnja iskustva

Osim Beograda koji je svojim potencijalima već izborio mesto u top deset omiljenih destinacija nomada, iskustva sa ovim vidom radnog turizma imaju i neke druge sredine u Srbiji. Od 2012. godine u Srbiji je otvoreno oko 40 „kovrking&koliving“ prostora u Srbiji. Među njima je i „Mokrin haus“ koji još nazivaju i kuća kreativnih ideja i mesto okupljanja onih koji veruju da je sloboda u modernom načinu poslovanja bez granica i na bilo kom mestu u svetu. Zahvaljujući ovakvoj filozofiji poslovanja „Mokrin haus“ se našao i na Forbsovoj listi najboljih koliving prostora na svetu za digitalne nomade. Pozitivna iskustva onih koji su radili i boravili u Mokrinu mogu biti prelomna tačka za sve koji se još dvoume da li je ovakav koncept pravi izbor za njih.

Mokrin haus

Sličnu filozofiju, ali u nešto drugačijem okruženju, razvija i rural hab u selu Vrmdži. Tokom decenije trajanja, ovaj hab je prepoznat kao mesto kreacije, razvoja i podrške. Dobrodošlicu želi svima koji traže podršku da definšu način za ostvarivanje ideje ili projekta, žele da budu u kontaktu sa sobom i prirodom i u takvom skladu ispunjavaju svoje radno vreme.

Rural hab je jedinstven po svojoj organizaciji rada gde je celo selo hab i gde se usluge smeštaja, hrane i kulturno-turističkog sadržaja dobijaju direktno od lokalnog stanovništva sa ciljem da se na ovaj način podstiče direktno razvoj lokalne zajednice.

Habovi učlanjeni u udruženje „Kovrking asocijacija Srbije“ poput zaječarskog, onih u Malom Iđošu, Novom Pazaru, Kragujevcu, Nišu.... promovišu isti cilj: razvoj preduzetništva i zapošljavanje mladih kroz različite aktivnosti, konferencije, obrazovanje, promotivne kampanje.

Uz korišćenje prostora na dnevnom ili nedeljnom nivou, habovi pružaju mogućnost stalne komunikacije sa ljudima sličnih interesovanja, konstantnu razmenu iskustava i osećaj rada bez fizičkih barijera i granica.

Dakle, postojeće iskustvo habova uz aktuelnu sve rasprostranjeniju tražnju za izmeštanjem radnog prostora, Srbija pruža brojne mogućnosti za razvoj novog turističkog proizvoda. Vaše je samo da izaberete mesto na kom biste želeli da bude  kancelarija, a na nama da je uredimo tako da Vam radno, a posebno slobodno vreme bude sadržajno i kvalitetno.