Transromanika

Stvorena na raskrsnici civilizacija, Srbija je tokom srednjeg veka predstavljala mesto gde se spajaju i međusobno prožimaju kulture istoka i zapada. Kada su u srpsku arhitekturu i vajarstvo putem južne Italije i Primorja stigli romanički uticaji spojili su se gotovo idealno sa već prisutnim uticajima Vizantije i kreirali jedinstven stil koji možete iskusiti posmatrajući manastire čuvene Raške škole, koja je vrhunac dostigla u 12. i 13. veku.
Srbija je jedna od  9 zemalja na Kulturnoj ruti Transromanika Saveta Evrope, na kojoj možete videti i najlepše romaničke građevine Nemačke, Austrije, Italije, Francuske, Portugala, Španije, Rumunije i Slovačke.

Manastir Žiča

Zadužbina vladara Stefana Prvovenčanog i sedište prvog srpskog arhiepiskopa, manastir Žiča  izgrađen je u 13. veku. Impresivna dekoracija sa karakterističnim romaničkim frizovima i ostacima grandioznih skulptura koje su gradili vajari iz Kotora, svakoga ostavlja bez daha. A kada zakoračite ispod robusne kupole koja natkriljuje pripratu manastira, znaćete kako se osećalo čak 7 srpskih kraljeva koji su krunisani nekada davno pod ovom istom kupolom. Više...

Manastir Studenica

Manastir koji je srpski vladar Stefan Nemanja izgradio u 12. veku, jedan je od nekoliko romaničkih spomenika upisanih na listu UNESCO-a. Dobro očuvana romanička arhitektonska dekoracija odlikuje se upečatljivim detaljima, koji prenose legende o fantastičnim biljkama i mitskim bićima kao što su krilati zmajevi i gušteri. Manastir optočen belim mermerom, ukrašen je velikim brojem fresaka iz 13. i 14. veka, neprocenjive vrednosti. Studeničke freske odlikuju se svečanom monumentalnošću, gustinom formi i stilskom prefinjenošću. Najupečatljivija među njima, Raspeće Hristovo pažnju posetilaca privlači tamno plavom podlogom sa zlatnim zvezdama rasutim po fresci  po uzoru na Vizantijske umetnike. Više...

Manastir Gradac

U želji da sjedini kulturu krajeva iz kojih je poticala, sa tradicijom svog muža srpskog kralja Uroša I, Jelena Anžujska izgradila je manastir Gradac. Manastir izgrađen u duhu raške škole ukrašen je arhitektonskom plastikom sa jedinstvenim romanogotičkim elementima. Veličanstvena jednokupolna Bogorodičina crkva, sa mermerom uokvirenim prozorima i krovnim arkadama najlepši je deo manastira, koji vekovima kasnije svedoči o izuzetnoj veštini najboljih arhitekata tog vremena. Više...

Manastir Sopoćani

Pažljivo posmatrajući svetinju koju je kralj Uroš I podigao u slavu Svete Trojice, ljubitelji srednjevekovne arhitekture primetiće sličnosti sa trobrodnim bazilikama zapadnog hrišćanskog sveta. Manastir koji je služio kao mauzolej porodici cara Uroša I, čuva neke od najlepših fresaka 13. veka zbog čega su Sopoćani upisani na UNESCO-vu listu Svetske baštine. Među njima posebno se ističe freska, Uspenje presvete Bogorodice koja je proglašena je za najlepšu fresku srednjeg veka na svetskoj izložbi u Parizu 1961. godine. Više...

Manastir Đurđevi Stupovi

Dolinama reke Raške i Deževa dominira silueta jednog od prvih manastira koji je podigao Stefan Nemanja još u 12. veku. Manastir Đurđevi Stupovi predstavlja eklektičan spoj raške škole arhitekture, kamenih ukrasa u stilu romaničke umetnosti i vizantijskog duha freskoslikarstva. Zbog velikog značaja za čovečanstvo manastir Đurđevi Stupovi, zajedno sa tvrđavom Stari Ras, crkvom Sv. apostola Petra i Pavla, i manastirom Sopoćani našao se na UNESCO-voj listu Svetske kulturne baštine, kao skup spomenika pod zajedničkim imenom Stari Ras sa Sopoćanima. Više...