Toplica Ulusal Müzesi

Başlangıçta sadece II. Dünya Savaşı’na ait tarihi materyalleri sergileyecek bir müze olarak tasarlanan Toplica Ulusal Müzesi, bunlara ek olarak arkeolojik, etnolojik ve sanat koleksiyonları da dahil edilerek kısa sürede kompleks bir kurum haline geldi.

Tarihi koleksiyonun öne çıkan özellikleri; 1917 Toplica Ayaklanması ve II. Toplica Ayaklanması’na katılanlardan yüzlerce fotoğraf, belge ve kişisel eşyadır. Bunların tamamı, Sırp ordusunun I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar ve Avusturyalı işgalcilere karşı kahramanca karşı koyuşlarına bir ışık tutması bakımından önem taşır.

II. Dünya Savaşı koleksiyonu, esir kişilerin ve savaş esirlerinin fotoğraf ve belgelerini, kişisel eşyalarını ve savaşta kullanılan çeşitli silahları içeren 600’den fazla parçaya sahiptir.  

Arkeolojik koleksiyonda Neolitik Çağ, Demir Çağı, Roma Dönemi ve Slavlardan çok sayıda eserin yanı sıra Orta Çağ’a ait eşyalar da bulunmaktadır.

Geç Neolitik (MÖ 5, 500–4,800 MÖ) tarihli Pločnik Arkeolojik Alanı da müzenin sergisinin bir parçasıdır. Müzenin arkeolojik koleksiyonunda bakır eşyalar, toprak eşyalar, aletler ve sitede bulunan insan şeklindeki heykelcikler bulunmaktadır.

Pločnik Arkeolojik Alanı’nda yeniden inşa edilen çamur ve sazlık evler, sizi Neolitik döneme taşıyarak antik çağlardaki yaşam ve ekonomi ile tanıştıracak; seramik, demircilik ve dokuma atölyeleri yeniden inşa edilecektir.