Kamu alımları

План јавних набавки 2024

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ - ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

План јавних набавки 2023

План јавних набавки 2022

План јавних набавки за 2021

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм и израда креативних решења

(1 daha fazla belgeye bakın)

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл ads и израда креативних решења

(1 daha fazla belgeye bakın)

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења смештаја и угоститељских услуга у земљи

(1 daha fazla belgeye bakın)

План јавних набавки за 2020

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм и израда креативних решења

(1 daha fazla belgeye bakın)

Посредовањe при куповини медијског простора на претраживачу Гугл ads и израда креативних решења 2019

(1 daha fazla belgeye bakın)

Услуга туристичких агенција ради обезбеђења смештаја и угоститељских услуга у земљи

(1 daha fazla belgeye bakın)

Конкурс за заснивање радног односа

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству 2019

(110 daha fazla belgeye bakın)

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду, ул. Чика Љубина 8

(3 daha fazla belgeye bakın)

План јавних набавки за 2019

Посредовање при оглашавању на на Фејсбук-у и Инстаграм-у и израда креативних решења

(1 daha fazla belgeye bakın)

Услуга туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству

(188 daha fazla belgeye bakın)

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду 2017

(1 daha fazla belgeye bakın)

План јавних набавки за 2016

Пружање Услуга туристичких агенција ради обезбеђења угоститељских услуга на територији Републике Србије, за потребе Наручиоца

(1 daha fazla belgeye bakın)

Набавка услуга Превозa, царињењa и испорукe туристичког информативног материјала за сајмове и посебне догађаје у иностранству као и за потребе диплпломатско конзуларних представништава Републике Србије у иностранству

(1 daha fazla belgeye bakın)

„Изнајмљивања возила са возачем и пружање услуга превоза“ за потребе Туристичке организације Србије као Наручиоца.

(1 daha fazla belgeye bakın)

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-закуп рекламног простора на дигиталним објектима у Србији ван Београда

Услуге истраживања ставова и понашања страних туриста у Србији за потребе Туристичке организације Србије

(3 daha fazla belgeye bakın)

Услуге путничких агенција и туроператора и услуге помоћи туристима

(135 daha fazla belgeye bakın)

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду, ул.Чика Љубина 8

(2 daha fazla belgeye bakın)

Израда и опремање изложбеног простора за потребе за потребе промотивног каравана „Моја Србија“ и израда и опремање изложбеног простора за потребе изложбе „Укуси Србије“.

(3 daha fazla belgeye bakın)

Услуге штампања брошура, мапа и другог промотивног материјала за потребе Туристичке органозације Србије

(1 daha fazla belgeye bakın)

Постављање информационих табли и билборда добродошлице на граничним прелазима Републике Србије

(1 daha fazla belgeye bakın)

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл и партнерским сајтовима

(1 daha fazla belgeye bakın)

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству 2018

(184 daha fazla belgeye bakın)

Услуга професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду

(1 daha fazla belgeye bakın)

План јавних набавки за 2018

План јавних набавки за 2017

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм

(1 daha fazla belgeye bakın)
Sayfa başına

Haberdar olun

Abone ol

Sırbistan Ulusal Turizm Organizasyonu Bülteni