Öffentliche Ausschreibungen

План јавних набавки 2024

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ - ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

План јавних набавки 2023

План јавних набавки 2022

План јавних набавки за 2021

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм и израда креативних решења

(погледајте још 1 докумената)

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл ads и израда креативних решења

(погледајте још 1 докумената)

План јавних набавки за 2020

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм и израда креативних решења

(погледајте још 1 докумената)

Посредовањe при куповини медијског простора на претраживачу Гугл ads и израда креативних решења 2019

(погледајте још 1 докумената)

Конкурс за заснивање радног односа

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству 2019

(погледајте још 110 докумената)

План јавних набавки за 2019

Услуга туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству

(погледајте још 188 докумената)

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду 2017

(погледајте још 1 докумената)

План јавних набавки за 2016

Пружање Услуга туристичких агенција ради обезбеђења угоститељских услуга на територији Републике Србије, за потребе Наручиоца

(погледајте још 1 докумената)

Набавка услуга Превозa, царињењa и испорукe туристичког информативног материјала за сајмове и посебне догађаје у иностранству као и за потребе диплпломатско конзуларних представништава Републике Србије у иностранству

(погледајте још 1 докумената)

„Изнајмљивања возила са возачем и пружање услуга превоза“ за потребе Туристичке организације Србије као Наручиоца.

(погледајте још 1 докумената)

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-закуп рекламног простора на дигиталним објектима у Србији ван Београда

Услуге путничких агенција и туроператора и услуге помоћи туристима

(погледајте још 135 докумената)

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду, ул.Чика Љубина 8

(погледајте још 2 докумената)

Израда и опремање изложбеног простора за потребе за потребе промотивног каравана „Моја Србија“ и израда и опремање изложбеног простора за потребе изложбе „Укуси Србије“.

(погледајте још 3 докумената)

Услуге штампања брошура, мапа и другог промотивног материјала за потребе Туристичке органозације Србије

(погледајте још 1 докумената)

Постављање информационих табли и билборда добродошлице на граничним прелазима Републике Србије

(погледајте још 1 докумената)

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл и партнерским сајтовима

(погледајте још 1 докумената)

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству 2018

(погледајте још 184 докумената)

План јавних набавки за 2018

План јавних набавки за 2017

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм

(погледајте још 1 докумената)
Je Seite

Seid informiert

Hier anmelden

Newsletter der Nationalen Tourismus Organisation Serbiens