Public procurements

February 24th 2022

План јавних набавки 2022

March 26th 2021

План јавних набавки за 2021

November 20th 2020

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм и израда креативних решења

(see 1 more documents)
November 20th 2020

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл ads и израда креативних решења

(see 1 more documents)
March 10th 2020

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења смештаја и угоститељских услуга у земљи

(see 1 more documents)
February 7th 2020

План јавних набавки за 2020

December 27th 2019

Превоз, царињење и испорука туристичког информативног материјала

(see 1 more documents)
November 30th 2019

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм и израда креативних решења

(see 1 more documents)
November 30th 2019

Посредовањe при куповини медијског простора на претраживачу Гугл ads и израда креативних решења 2019

(see 1 more documents)
October 4th 2019

Услуга туристичких агенција ради обезбеђења смештаја и угоститељских услуга у земљи

(see 1 more documents)
August 18th 2019

Конкурс за заснивање радног односа

April 15th 2019

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству 2019

(see 110 more documents)
April 8th 2019

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду, ул. Чика Љубина 8

(see 3 more documents)
April 3rd 2019

План јавних набавки за 2019

November 13th 2018

Посредовање при оглашавању на на Фејсбук-у и Инстаграм-у и израда креативних решења

(see 1 more documents)
November 13th 2018

Посредовање при оглашавању на претраживачу гyгл и израда креативних решења

(see 1 more documents)
May 11th 2017

Услуга туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству

(see 188 more documents)
March 10th 2017

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду 2017

(see 1 more documents)
November 4th 2016

План јавних набавки за 2016

November 1st 2016

Посредовање при куповини медијског простора на претраживачу Гугл адс

(see 1 more documents)
August 26th 2016

Пружање Услуга туристичких агенција ради обезбеђења угоститељских услуга на територији Републике Србије, за потребе Наручиоца

(see 1 more documents)
August 2nd 2016

Набавка услуга Превозa, царињењa и испорукe туристичког информативног материјала за сајмове и посебне догађаје у иностранству као и за потребе диплпломатско конзуларних представништава Републике Србије у иностранству

(see 1 more documents)
July 14th 2016

„Изнајмљивања возила са возачем и пружање услуга превоза“ за потребе Туристичке организације Србије као Наручиоца.

(see 1 more documents)
June 9th 2016

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-закуп рекламног простора на дигиталним објектима у Србији ван Београда

May 24th 2016

Услуге истраживања ставова и понашања страних туриста у Србији за потребе Туристичке организације Србије

(see 3 more documents)
May 13th 2016

Услуге путничких агенција и туроператора и услуге помоћи туристима

(see 135 more documents)
May 12th 2016

Дигитална штампа графика и другог промотивног материјала за потребе Туристичке организације Србије.

(see 3 more documents)
April 27th 2016

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду, ул.Чика Љубина 8

(see 2 more documents)
April 1st 2016

Израда и опремање изложбеног простора за потребе за потребе промотивног каравана „Моја Србија“ и израда и опремање изложбеног простора за потребе изложбе „Укуси Србије“.

(see 3 more documents)
January 28th 2016

Услуге штампања брошура, мапа и другог промотивног материјала за потребе Туристичке органозације Србије

(see 1 more documents)
November 24th 2015

Постављање информационих табли и билборда добродошлице на граничним прелазима Републике Србије

(see 1 more documents)
October 26th 2015

Услуге закупа рекламног простора на спољним светлећим рекламним објектима – билбордима: у Србији, Босни и Херцеговини – Република Српска и Црној Гори.

(see 3 more documents)
October 14th 2015

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл и партнерским сајтовима

(see 1 more documents)
August 20th 2018

Услуге туристичких агенција ради обезбедјења угоститељских услуга у земљи

(see 1 more documents)
May 9th 2018

Израда и опремање изложбеног простора за потребе летње промотивне кампање

(see 1 more documents)
April 24th 2018

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству 2018

(see 184 more documents)
March 20th 2018

Услуга професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду

(see 1 more documents)
March 16th 2018

План јавних набавки за 2018

March 6th 2017

План јавних набавки за 2017

October 31st 2017

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм

(see 1 more documents)
October 31st 2017

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл aдс

(see 1 more documents)
Per page

Be informed

Subscribe

Newsletter National Tourism organization of Serbia