Public procurements

February 29th 2024

План јавних набавки 2024

August 7th 2023

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ - ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

February 22nd 2023

План јавних набавки 2023

February 24th 2022

План јавних набавки 2022

March 26th 2021

План јавних набавки за 2021

November 20th 2020

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм и израда креативних решења

(see 1 more documents)
November 20th 2020

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл ads и израда креативних решења

(see 1 more documents)
March 10th 2020

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења смештаја и угоститељских услуга у земљи

(see 1 more documents)
February 7th 2020

План јавних набавки за 2020

December 27th 2019

Превоз, царињење и испорука туристичког информативног материјала

(see 1 more documents)
November 30th 2019

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм и израда креативних решења

(see 1 more documents)
November 30th 2019

Посредовањe при куповини медијског простора на претраживачу Гугл ads и израда креативних решења 2019

(see 1 more documents)
October 4th 2019

Услуга туристичких агенција ради обезбеђења смештаја и угоститељских услуга у земљи

(see 1 more documents)
August 18th 2019

Конкурс за заснивање радног односа

April 15th 2019

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству 2019

(see 110 more documents)
April 8th 2019

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду, ул. Чика Љубина 8

(see 3 more documents)
April 3rd 2019

План јавних набавки за 2019

November 13th 2018

Посредовање при оглашавању на на Фејсбук-у и Инстаграм-у и израда креативних решења

(see 1 more documents)
November 13th 2018

Посредовање при оглашавању на претраживачу гyгл и израда креативних решења

(see 1 more documents)
May 11th 2017

Услуга туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству

(see 188 more documents)
March 10th 2017

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду 2017

(see 1 more documents)
November 4th 2016

План јавних набавки за 2016

November 1st 2016

Посредовање при куповини медијског простора на претраживачу Гугл адс

(see 1 more documents)
August 26th 2016

Пружање Услуга туристичких агенција ради обезбеђења угоститељских услуга на територији Републике Србије, за потребе Наручиоца

(see 1 more documents)
August 2nd 2016

Набавка услуга Превозa, царињењa и испорукe туристичког информативног материјала за сајмове и посебне догађаје у иностранству као и за потребе диплпломатско конзуларних представништава Републике Србије у иностранству

(see 1 more documents)
July 14th 2016

„Изнајмљивања возила са возачем и пружање услуга превоза“ за потребе Туристичке организације Србије као Наручиоца.

(see 1 more documents)
June 9th 2016

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-закуп рекламног простора на дигиталним објектима у Србији ван Београда

May 24th 2016

Услуге истраживања ставова и понашања страних туриста у Србији за потребе Туристичке организације Србије

(see 3 more documents)
May 13th 2016

Услуге путничких агенција и туроператора и услуге помоћи туристима

(see 135 more documents)
May 12th 2016

Дигитална штампа графика и другог промотивног материјала за потребе Туристичке организације Србије.

(see 3 more documents)
April 27th 2016

Услуге професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду, ул.Чика Љубина 8

(see 2 more documents)
April 1st 2016

Израда и опремање изложбеног простора за потребе за потребе промотивног каравана „Моја Србија“ и израда и опремање изложбеног простора за потребе изложбе „Укуси Србије“.

(see 3 more documents)
January 28th 2016

Услуге штампања брошура, мапа и другог промотивног материјала за потребе Туристичке органозације Србије

(see 1 more documents)
November 24th 2015

Постављање информационих табли и билборда добродошлице на граничним прелазима Републике Србије

(see 1 more documents)
October 26th 2015

Услуге закупа рекламног простора на спољним светлећим рекламним објектима – билбордима: у Србији, Босни и Херцеговини – Република Српска и Црној Гори.

(see 3 more documents)
October 14th 2015

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл и партнерским сајтовима

(see 1 more documents)
August 20th 2018

Услуге туристичких агенција ради обезбедјења угоститељских услуга у земљи

(see 1 more documents)
May 9th 2018

Израда и опремање изложбеног простора за потребе летње промотивне кампање

(see 1 more documents)
April 24th 2018

Услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио и других карата и смештаја у иностранству 2018

(see 184 more documents)
March 20th 2018

Услуга професионалног чишћења и одржавања хигијене у пословном простору у Београду

(see 1 more documents)
March 16th 2018

План јавних набавки за 2018

March 6th 2017

План јавних набавки за 2017

October 31st 2017

Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм

(see 1 more documents)
October 31st 2017

Посредовања при куповини медијског простора на претраживачу Гугл aдс

(see 1 more documents)
Per page

Be informed

Subscribe

Newsletter National Tourism organization of Serbia