Titelski breg

Titelski breg prekida skladnu ravnicu Vojvodine prostirući se duž desne obale donjeg toka reke Tise, nedaleko od njenog ušća u Dunav.
Već na prvi pogled bićete iznenađeni kako se ovakvo uzvišenje našlo usred plodne ravnice. S prosečnom nadmorskom visinom od 120 metara i dužinom do 18 kilometara, ova veoma interesantna lesna zaravan predstavlja izuzetno značajan prostor, ali i lokalitet u čijem obilasku ćete uživati.

Biljni svet Titelskog brega sačinjen je od više od 500 vrsta a njime dominira patuljasta perunika, gorocvet, kao i ugroženi tamnoljubičasti luk. Nije retkost da tokom šetnje naiđete i na lekovito bilje, kao što su hajdučka trava, beli slez i kamilica.
Strmi obronci brega „ukrašeni” su zajednicama lišajeva kakve se nalaze na samo tri mesta u Evropi.
Ni ljubitelji gljiva neće ostati imuni jer Titelski breg je stanište stepskog smrčka i drugih retkih vrsta karakterističnih za stepske krajeve.
U ovom rezervatu živi i svoje potomstvo gaji blizu dve stotine vrsta ptica, među kojima su i grabljivice poput stepskog sokola, orla krstaša i različitih vrsta sova od kojih je najpoznatija mala ušara.
Ukoliko budete imali sreće, tokom boravka na bregu ugledaćete tekunicu, globalno ugroženu i zaštićenu vrstu koja je dom našla na padinama Titelskog brega, kao i na pašnjacima između Vilova i Loka. U ovom kraju žive i brojne vrste gmizavaca.
Boravak u rezervatu možete proširiti obilaskom vidikovca i arheološkog lokaliteta Kalvarija. Odavde možete videti dobar deo Banata i ušće Begeja u Tisu.
Za ovaj kraj karakteristične su i lagumice, domovi iskopani u lesu na obodima brda. Danas se može videti tek poneka od njih, koju lokalno stanovništvo koristi kao ostavu ili vinski podrum, dok je većina s vremenom zakopana pod odronjenim bregom.
Čarde na Tisi kao da pozivaju sve goste da boravak zaokruže uživanjem u ukusnim ribljim specijalitetima. A ako volite roštilj, probajte lokalni specijalitet „Atilin mač”, nazvan tako po hunskom osvajaču za kojeg se veruje da je u podnožju Titelskog brega okončao svoj život.

Info: SRP "Titelski breg"