Човек и биосфера

Научни програм организације UNESCO „Човек и биосфера“ основан је 1971. године са циљем побољшања односа између људи и животне средине.
Од тада до данас у њега су уврштена подручја у којима постоје велике могућности за постизање хармоније између очувања животне средине и постизања економског развоја људских заједница.

На својој територији Србија брижљиво негује два резервата биосфере – Бачко Подунавље на северу и Голија-Студеница на југу – како би очувала крхки баланс између природних процеса и људских активности, који на овим подручјима неометано трају већ хиљадама година.

Бачко Подунавље је у овај програм уврштено због тога што га одликују ретка природна станишта, велика разноврсност биљних и животињских врста, као и богата културна баштина становника овог краја.
На југу Србије смештен резерват биосфере Голија-Студеница, обухвата Голију једну од најшумовитијих планина Србије у којој живи велик број врста птица и сисара, а у резервату се налази и један од најлепших примера српске средњевековне архитектуре – манастир Студеница.