Услови коришћења

Opšte uredbe

Turistička Organizacija Srbije (u daljem tekstu TOS) jeste institucija koja je nosilac prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj na registrovanim internet prezentacijama (internet portalima) organizacije, i to na:

Korisnik internet prezentacija (internet portala) TOS-a, korišćenjem istih bezuslovno pristaje na primenu Uslova korišćenja gde se smatra da je Korisnik sposoban da prihvati Uslove korišćenja i razume sve rizike u vezi sa korišćenjem plasiranog sadržaja.
Svako drugačije korišćenje plasiranog sadržaja na internet prezentacijama TOS-a, podleže odgovarajućoj pravnoj zaštiti, kao i primeni svih pravnih mera prema Korisniku ili trećoj osobi koja je na bilo koji nedozvoljen način zloupotrebila sadržaj internet prezentacija (internet portala) TOS-a.

Sadržaj

Sadržaj objavljen na internet prezentacijama (internet portalima) TOS-a sa svim njegovim sastavnim elementima obuhvata:

 • Logotipe i zaštitne znake
 • Tekstove
 • Grafičke i vizuelne elemente
 • Informativne i tehničke materijale
 • Video i audio-sadržaje
 • Aplikacije i baze podataka

i kao takav, bez obzira na način prikaza i objave, dostupan je krajnjem Korisniku.
TOS zadržava pravo promene ili brisanja bilo kakvog sadržaja ili usluge na internet prezentacijiama (internet portalima) bez prethodne najave i u bilo kom trenutku ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu Korisnicima ili trećim licima.
Internet prezentacije (internet portali) TOS-a mogu imati sadržaj trećih osoba koji treće osobe mogu same da kreiranju ili preuzimaju. TOS ne garantuje da je korišćenje i preuzimanje takvog sadržaja kršenje prava na intelektualno vlasništvo.
TOS ne odgovara za štetu nastalu korišćenjem sadržaja trećih lica u bilo kom smislu.

Dostupnost

Pristup Internet prezentacijama (internet portalima) TOS-a omogućen je svim osobama s odgovarajućom tehničkom (računarskom) operemom kao i internet vezom, osim u određenim slučajevima kada su u pitanju tehničke ili ljudske greške kao i nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila ili primena zakona, a u kojim slučajevima je TOS prisiljena da privremeno ili duže ograniči način ili mogućnost pristupa internet prezentacijama (internet portalima) pojedinim Korisnicima, grupi Korisnika ili svim Korisnicima.
TOS u bilo kom od navedenih slučajeva nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu gore napomenutim ograničavanjima.
Korisnik je dužan da pristupa internet prezentacijama (internet portalima) TOS-a sa standardnom tehičkom opremom i uz uobičajene standarde i procedure pristupa internet prezentaciji i njenim sadržajima.
Sadržaj objavljen na internet prezentacijama (internet portalima) moguće je pretražiti samo uz pomoć dopuštenih metoda informacione tehnologije na način i u količini koji je uobičajen za Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja ili korišćenja sadržaja kojim se zaobilaze procedure i tehnologija i za koji se koriste određene aplikacije ili alati za preuzmanje podataka koja nije uobičajena za regularnog Korisnika, predstavlja povredu prava TOS-a, shodno čemu će Korisnik snositi materijalnu, pravnu ili prekršajnu odgovornost.

GDPR

TOS brine o privatnosti svojih posetilaca i Korisnika i u potpunosti je posvećen zaštiti ličnih podataka i njihovog pravilnog korišćenja u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.
Poslovanje TOS-a je u skladu sa zahtevima GDPR-a (General Data Protection Regulation), koje je kao uredbu doneo Evropski parlament i koji ima za cilj da vrati kontrolu nad ličnim podacima osobama čiji se podaci prikupljaju, kao i da pojednostavi regulatorna okruženja za međunarodno poslovanje udruživanjem propisa unutar EU.
Poslovanje TOS-a takođe je u skladu sa zahtevima dokumenta EU-U.S. PRIVACY SHIELD.
Poslovanje je usklađeno i sa zahtevima zakona i propisima Republike Srbije koji regulišu ovu oblast.

Bezbednost podataka u TOS-u zasnovana je na:

 • Politikama bezbednosti podataka za zaposlene i eksterno angažovane saradnike.
 • Organizovanju bezbednosti podataka kroz interno organizovanje i osiguranje bezbednosti prilikom korišćenja sopstvenih uređaja zaposlenih, rada na daljinu i korišćenja mobilnih uređaja.
 • Bezbednosti ljudskih resursa sa stanovišta bezbednosti podataka kroz proveru kandidata pre zaposlenja, upoznavanje s bezbednošću podataka kroz obrazovanje i obuku u toku zaposlenja i definisanih odgovornosti nakon prestanka zaposlenja.
 • Odgovornost za podatke, klasifikaciju važnosti podataka i postupanje s eksternim saradnicima.
 • Kontroli pristupa mrežama i mrežnih usluga, menadžmentu pristupima korisnika, odgovornosti korisnika, kontroli pristupa sistemu i aplikacijama, kao i kriptografskim kontrolama.
 • Fizičkoj bezbednosti i bezbednosti u okruženju za rad i zaštiti opreme.
 • Bezbednosti funkcionisanja i komunikacija
 • Odnosima sa isporučiocima sa stanovišta bezbednosti podataka.
 • Upravljanju incidentima sa stanovišta bezbednosti podataka.
 • Upravljanje sa stanovišta kontinuiteta poslovanja.
 • Usklađenosti na zakonskim i ugovornim obavezama.

Sve podatke koji se koriste u sklopu pružanja što boljeg korisničkog iskustva čuvamo na našim serverima kao i u našoj bazi podataka kada je reč o prijavama za prijem naših zvaničnih newsletter-a, pri čemu TOS ne koristi lične podatke korisnika radi formiranja bilo kakvih drugih baza podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Prikupljamo podatke i preko Google Analytics servera kada je u pitanju poseta našim internet prezentacijama (internet portalima), takođe i na serverima društvenih mreža (Facebook, Instagram i druge) kao i na serverima koji obezbeđuju funkcionisanje i distribuciju naših web lokacija.
Sve zakone Republike Srbije, posebno one koji se odnose na bezbednost podataka, odnosno zahteve GDPR i EU-U.S. PRIVACY SHIELD, poštujemo u celosti.
Sarađujemo s kancelarijom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Nemoj me pratiti

Nemoj me pratiti je opcija koja Korisnicima omogućava da ih socijalne mreže ne prate i ne prikupljaju njihove lične podatke u bilo koju svrhu. Nemoj me pratiti opcije dostupne su za sve moderne internet pretraživače uključujući:

Svim Korisnicima koji žele da uklone svoje podatke iz naših baza podataka omogućili smo da to urade tako što nam se mogu obratiti na email adresu admin@serbia.travel

Rešavanje sporova i međunarodno pravo

Svi eventualni sporovi u vezi s Uslovima korišćenja, uključujući i sporove za pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka nastojaćemo da rešimo mirnim putem, a u slučaju da se ne postigne dogovor, Korisnik prihvata stvarnu nadležnost suda u Beogradu.

Izmene uslova korišćenja

TOS zadržava pravo na izmene Uslova korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgooran za posledice koje bi proizišle iz takvih promena. Promene stupaju na snagu odmah po objavi na internet prezentacijama (internet portalima) TOS-a.

Autori fotografija korišćenih na sajtu:

Dragan Bosnić, Branko Jovanović, Luka Šarac, Hiishii Photo, Aleksandar Matić, Vladimir Tatarević, Predrag Despotović, iStock, Shutterstock, Dragan Vildović, Miloš Karaklić, Exit Photo Team, Nira Pro, Emir Vrazalica, Irena Čučković, Slava Micić, Đorđe Bošković, Evin Pešić, Mako Cvetković, Miloš Milenković, Luka Klikovac, Milan Kopčok, Ivana Sovilj, Aleksandar Lakić, Nenad Marić, Marko Milošević, Miroslav Jeremić (ustupljeno od strane TO Valjevo), Marko Terzić (ustupljeno od strane TO Valjevo), Oksana Toskić, fotografije JP Planinka, Miloš Milenković, Marko Nikolić, Srpska Skyrunning Asocijacija, Marijana Markoska, Đorđe Bošković, Dmitri Vozdvizenski, Belgrade Beer Fest, Dragan Trifunović, Nisville Photos, Miroslav Zarić, Rozana Sazdić, Slobodan Bibić, Alesandro Simić (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Uroš Petrović (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Dragiša Petrović (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Ljubinko Milenković (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Mitić Dušan (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Dejan Marinković (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Milena Milovanović (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Nikola Pejčić (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Predrag Aleksić (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Milena Veljković (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Miroslav Lavrenčić (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Saša Đorđević  (ustupljeno od strane TO Sokobanja), Nemanja Nešković, Bobiša Marinović, Duško Damjanović, Vladimir Čorović, Mladen Sekulić, Goran Zlatković, Žikica MilosavljevićBeograd, mart 2019.