Čovek i biosfera

Naučni program organizacije UNESCO „Čovek i biosfera“ osnovan je 1971. godine sa ciljem poboljšanja odnosa između ljudi i životne sredine.
Od tada do danas u njega su uvrštena područja u kojima postoje velike mogućnosti za postizanje harmonije između očuvanja životne sredine i postizanja ekonomskog razvoja ljudskih zajednica.

Na svojoj teritoriji Srbija brižljivo neguje dva rezervata biosfere – Bačko Podunavlje na severu i Golija-Studenica na jugu – kako bi očuvala krhki balans između prirodnih procesa i ljudskih aktivnosti, koji na ovim područjima neometano traju već hiljadama godina.

Bačko Podunavlje je u ovaj program uvršteno zbog toga što ga odlikuju retka prirodna staništa, velika raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta, kao i bogata kulturna baština stanovnika ovog kraja.
Na jugu Srbije smešten rezervat biosfere Golija-Studenica, obuhvata Goliju jednu od najšumovitijih planina Srbije u kojoj živi velik broj vrsta ptica i sisara, a u rezervatu se nalazi i jedan od najlepših primera srpske srednjevekovne arhitekture – manastir Studenica.