×

Свечана додела награде Туристички цвет 15. децембра 2022. године

Музеј Војводине

Са преко 400.000 експоната који се баве историјом Војводине дугом 40.000 година година, Музеј Војводине представља један од највећих музеја у земљи.
У главној згради у Новом Саду, на више од 3.000 метара квадратних представљено је преко 6.000 експоната из домена археологије, опште историје, историје уметности и етнологије. Уз то, ово је једини музеј у Србији који поседује археоботаничку збирку с преко 140.000 угљенисаних семена и плодова.
Овде можете видети три позлаћена касноантичка шлема, јединствена у Европи, који су с временом постали и заштитни знак музеја. Али и да се прошетате реконструисаном улицом из раног 20. века с аутентичним излозима – апотеке, фотографског атељеа, кројачке радионице...

У новој згради музеја чувају се предмети који сведоче о важним политичким догађајима и личностима из периода између 1918. и 1945. године.
У музеју се чува и више од 6.000 примерака папирног и металног новца као и преко 20.000 фотографија, док је у музејској библиотеци свој „дом” нашло више од 50.000 разних публикација.
У мрежу установа Музеја Војводине спадају и Музејски комплекс у Кулпину, као и етно-парк „Брвнара”. Музејски комплекс у Кулпину обухвата два прелепа дворца из 18. века, помоћне објекте, пољопривредни музеј и парк. Етно-парк у Бачком Јарку састоји се од брвнара и других стамбених и привредних објеката, с оригиналним предметима, документима и фото-материјалом значајним за културу и историју досељеника из Босанске Крајине.

Инфо: Музеј Војводине