Музеј Војводине

Са преко 400.000 експоната који се баве историјом Војводине дугом 40.000 година година, Музеј Војводине представља један од највећих музеја у земљи.
У главној згради у Новом Саду, на више од 3.000 метара квадратних представљено је преко 6.000 експоната из домена археологије, опште историје, историје уметности и етнологије. Уз то, ово је једини музеј у Србији који поседује археоботаничку збирку с преко 140.000 угљенисаних семена и плодова.
Овде можете видети три позлаћена касноантичка шлема, јединствена у Европи, који су с временом постали и заштитни знак музеја. Али и да се прошетате реконструисаном улицом из раног 20. века с аутентичним излозима – апотеке, фотографског атељеа, кројачке радионице...

У новој згради музеја чувају се предмети који сведоче о важним политичким догађајима и личностима из периода између 1918. и 1945. године.
У музеју се чува и више од 6.000 примерака папирног и металног новца као и преко 20.000 фотографија, док је у музејској библиотеци свој „дом” нашло више од 50.000 разних публикација.
У мрежу установа Музеја Војводине спадају и Музејски комплекс у Кулпину, као и етно-парк „Брвнара”. Музејски комплекс у Кулпину обухвата два прелепа дворца из 18. века, помоћне објекте, пољопривредни музеј и парк. Етно-парк у Бачком Јарку састоји се од брвнара и других стамбених и привредних објеката, с оригиналним предметима, документима и фото-материјалом значајним за културу и историју досељеника из Босанске Крајине.

Инфо: Музеј Војводине