Somut Olmayan Kültürel Miras

Bir ulusun kültürü arkeolojik eserler, sanat eserleri ve büyük mimari eserlerden oluşur. Bununla birlikte ritüeller, gelenekler, sözlü gelenekler ve dil gibi somut olmayan unsurları da vardır. Bu yaşayan kültürel miras çeşitliliği, insanın yaratıcılığını teşvik eder, korur ve geliştirir.

UNESCO, uluslararası somut olmayan kültürel mirası korumak ve daha görünür olmasını sağlamak için “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsil Listesi”ni oluşturmuştur. Sırbistan, dünyanın en büyük somut olmayan kültürel miras örnekleri listesine “Slav” ve “Kolo” ile iki kez giriş yapmıştır.

Slava, Koruyucu Azizler Günü Kutlaması

Sırbistan’daki Ortodoks Hıristiyan ailelerin çoğu, koruyucuları ve refah sağlayıcıları olduklarına inanılan koruyucu azizlerinin onuruna Slava’yı kutlarlar.

Slava, ailenin, arkadaşların ve komşuların bir araya geldiği, kansız bir kurban verme ritüelidir. Bu günde aile Slava mumunu yakar, dualar okur ve “slavski kolač” olarak bilinen özel bir ekmeği keser. IS HS NI KA (Yunanca “İsa Mesih Victor”un kısaltması) harflerinin Kiril alfabesindeki karşılıkları ile basılan bu ritüel ekmeği şaraba batırılarak haç şeklinde kesilir ve dört şekilde kırıldıktan sonra koruyucu azize minnet ve dualar edilerek yukarı kaldırılır.

Ekmek, haşlanmış buğday ve şarap mesihin kanını ve vücudunu sembolize eder, ancak aynı zamanda doğurganlık ve refah anlamına da gelir. Bazı aileler ritüel ekmeklerini Slava’larının olduğu gün kiliseye götürürler veya ekmeği kesmek için bir rahibi evlerine davet ederler.

Temsil ettiği değerlere ek olarak Slava ritüeli, akrabaları ve toplumu bir araya getirmesiyle de bilinir. Sırplara ait bir ritüel olduğu bilinmesine rağmen, Slava, Sırbistan’daki diğer etnik kökenli aileler tarafından da uygulanır.

Kolo, Geleneksel Halk Dansları

Geleneksel bir Sırp halk dansı olan Kolo, Sırp ulusal kimliğinin ayırt edici bir özelliği olarak görülüyor. Sırbistan’daki hemen hemen herkes bu dansı bilir, diğer etnik ve dini topluluklar tarafından da oynanır.

Bir kolo başlatmak için, birkaç dansçı yarı dairesel, dairesel veya sarma şeklinde el ele verir ve birbirine bağlanarak ritmik adımlar atar. Dansa her zaman bir boru, gayda, akordeon, trompet veya elektronik orgla çalınan tempolu müzik eşlik eder.

Kolovođa (halaybaşı) olarak adlandırılan kolodaki ilk dansçı, dansın hızını belirler, diğer tüm dansçılar (bazen binlerce) tarafından takip edilir.

Dansa zaten kenetlenmiş olanlarla el ele tutuşarak istediğiniz zaman bir kolo’ya katılabilirsiniz. Bu durum dansı bağlanmak için ideal hale getirir ve topluluk duygusu oluşturmanıza yardımcı olur.