Bačko Podunavlje

Bačko Podunavlje’ye, komşu ülkeler Hırvatistan ve Macaristan arasında doğal bir sınır oluşturan Tuna Nehri’nin kuzeyinden girilerek ulaşılabilir. Bu bölgede “Sırp Amazonu” olarak adlandırılan bir yer de bulunur. “Sırp Amazonu”, antik dönemlerde ara sıra yatağından taşarak çevresini sular altında bırakması için önünde hiçbir doğal engeli bulunmayan yaramaz Tuna tarafından yaratılmıştır.