Конкурс Светске туристичке организације Уједињених нација (UNWTO) за избор најбољег туристичког села Србије у 2023. години објављен на сајту Министарства туризма и омладине

Иницијатива „Најбоља туристичка села“ је један од стубова програма UNWTO – „Туризам за рурални развој“. Сваке године, UNWTO-а препознаје најбоља туристичка села као дестинације у којима туризам чува културу и традицију, подржава разноликост и пружа могућности за очување биодиверзитета, односно она села која се истичу по својој посвећености одрживости у свим својим аспектима (економском, социјалном и еколошком).

На конкурсу учествују државе чланице UNWTO-а са највише 8 пријава (села) по држави чланици.

Рок за достављање пријава UNWTO-у је 23. јуни 2023. године, а победници ће бити проглашени крајем године.

Иницијатива има 3 компоненте:

1. „Најбоља туристичка села од стране UNWTO-а“ препознаје изузетне сеоске туристичке дестинације са признатим културним и природним добрима, које чувају и промовишу вредности, производе и начин живота на селу и заједници и имају јасну посвећеност иновацијама и одрживости у свим својим аспектима - економским, социјалним и еколошким, а са основним циљем да туризам постане један од покретача позитивне трансформације, руралног развоја и добробити заједнице. Избор се заснива на евалуацији (процени) њихових ресурса и иницијатива у девет области које покривају три стуба одрживог развоја, економски, социјални и еколошки.

2. Програм надоградње „Најбоља туристичка села од стране UNWTO-а“ користи одабраним селима, која не испуњавају у потпуности критеријуме за добијање признања, добију подршку од стране UNWTO-а и партнера у превазилажењу недостатака идентификованих у процесу евалуације. Поред индивидуалног менторства, села у Програму надоградње ће се придружити и Мрежи најбољих туристичких села која данас броји преко 100 чланова у пет светских региона.

3. Мрежа „Најбоља туристичка села према UNWTO-у“ (Best Tourism Villages - BTV) је платформа за размену знања, искустава и добрих пракси и могућности међу чланицама мреже у коју су укључена села која су проглашена за „Најбоље туристичко село од стране UNWTO“, као и села која учествују у Програму надоградње. Допринос овој мрежи дају стручњаци и партнери из јавног и приватног сектора који се баве промоцијом туризма као покретачем руралног развоја.

Оцењивање:

ће вршити независни Међународни мултидисциплинарни саветодавни одбор UNWTO-а, који се састоји од стручњака из различитих области (очување културних и природних ресурса, одрживост, развој туристичких производа, маркетинг, ланац вредности, итд.) на основу девет области (које подлежу евалуацији):

1. Културни и природни ресурси

· Село има природне и културне (материјалне и нематеријалне) ресурсе препознате на националном, регионалном или међународном нивоу.

2. Промоција и очување културних ресурса

· Село је посвећено промоцији и очувању својих културних ресурса који га чине јединственим и аутентичним.

3. Економска одрживост

· Село је посвећено промовисању економске одрживости подржавајући развој пословања, предузетништва и инвестиција.

4. Социјална одрживост

· Село је посвећено промовисању социјалне укључености (инклузији) и једнакости

5. Одрживост животне средине

· Село је посвећено одрживости животне средине кроз промоцију и/или ширење политика, мера и иницијатива које унапређују очување и конзервацију његових природних ресурса и минимизирају утицај туризма на животну средину.

6. Развој туризма и интеграција ланца вредности

· Туризам у селу је значајно маркетиншки позициониран и развијен. Село даље промовише унапређење туристичког ланца вредности и конкурентности дестинације у областима које се односе на приступ тржишту, маркетинг и промоцију, иновације, развој производа и квалитет.

7. Управљање и одређивање приоритета туризма

· Село се залаже да туризам постане стратешки стуб руралног развоја. Промовише модел управљања који се заснива на јавно-приватном партнерству, сарадњи са другим нивоима власти и ангажовању заједнице

8. Инфраструктура и повезаност

· Село има инфраструктуру која олакшава приступ и комуникације које побољшавају добробит руралних заједница, развој пословања као и искуство посетилаца.

9. Здравље, безбедност и сигурност

· Село има/је у близини здравствених, безбедносних и сигурносних система за заштиту становника и туриста.

Визија програма/иницијативе је учинити туризам покретачем руралног развоја и благостања.

Мисија програма/иницијативе је:

· унапредити улогу туризма у вредновању и очувању руралних дестинација заједно са њиховим повезаним подручјима, системима знања, биолошком и културном разноврсношћу, локалним вредностима и активностима.

· Промовисати иновативне и трансформативне приступе развоју туризма у руралним дестинацијама који доприносе одрживости – економској, социјалној и еколошкој, а у складу са циљевима одрживог развоја (СДГ)

Циљеви програма/иницијативе:

1. Смањити регионалне неједнакости у приходима и развоју

2. Смањити депопулацију села

3. Унапредити родну равноправност кроз подршку женама и младима

4. Промовисати руралну трансформацију

5. Ојачати управљања на више нивоа партнерства и активног учешћа заједница (јавно-приватно партнерство)

6. Побољшати повезаност, инфраструктуру, приступ финансијама и улагањима

7. Унапредити иновације и дигитализацију

8. Иновирати развој производа и интеграцију ланца вредности

9. Промовисати однос између гастрономије и туризма

10. Унапредити очување природних и културних ресурса

11. Промовисати одрживе праксе за ефикасније коришћење ресурса и смањење емисија и отпада

12. Побољшати образовање и развој вештина

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

У складу са UNWTO дефиницијом руралног туризма, село мора да има следеће карактеристике да би било квалификовано за пријаву:

· Има малу густину насељености и максимално 15.000 становника.

· Налази се у пределу са значајним учешћем традиционалних активности као што су пољопривреда, шумарство, сточарство или рибарство.

· Негује заједничке друштвене вредности заједнице и начин / стил живота.

Осим тога, најбоље туристичко село по UNWTO треба да:

· буде посвећено визији туризма као алата за позитивну трансформацију, инклузивни и одрживи развој

· промовише и штити своју природу и своју културу

· цени своју гастрономију, своје занате и своје људе.

· подстиче иновације и предузетништво

· оснажује своју заједницу

· ради за добробит становника и посетилаца

Државе чланице UNWTO су позване да поднесу највише осам пријава (села).

Крајњи рок за достављање пријава Министарству туризма и омладине је 26. мај 2023. године са потребним Обрасцем за пријаву на Конкурс UNWTO и Документом о кандидатури (попуњавају се у задатој форми), који су објављени на сајту Министарства (www.mto.gov.rs). Пријаве се достављају електронским путем на e-mail адресу: milica.jovicic@mto.gov.rs и у штампаној форми са назнаком „НАЈБОЉЕ ТУРИСТИЧКО СЕЛО“ – НЕ ОТВАРАТИ , на адресу: Министарство туризма и омладине, Сектор за туризам, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд.

Све потребне информације о овом конкурсу налазе се на линку https://mto.gov.rs/vest/2174/poziv-za-ucesce-na-konkursu-svetske-turisticke-organizacije-unwto-za-izbor-najboljeg-turistickog-sela-srbije-u-2023-godini.php. 

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије