Konkurs Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) za izbor najboljeg turističkog sela Srbije u 2023. godini objavljen na sajtu Ministarstva turizma i omladine

Inicijativa „Najbolja turistička sela“ je jedan od stubova programa UNWTO – „Turizam za ruralni razvoj“. Svake godine, UNWTO-a prepoznaje najbolja turistička sela kao destinacije u kojima turizam čuva kulturu i tradiciju, podržava raznolikost i pruža mogućnosti za očuvanje biodiverziteta, odnosno ona sela koja se ističu po svojoj posvećenosti održivosti u svim svojim aspektima (ekonomskom, socijalnom i ekološkom).

Na konkursu učestvuju države članice UNWTO-a sa najviše 8 prijava (sela) po državi članici.

Rok za dostavljanje prijava UNWTO-u je 23. juni 2023. godine, a pobednici će biti proglašeni krajem godine.

Inicijativa ima 3 komponente:

1. „Najbolja turistička sela od strane UNWTO-a“ prepoznaje izuzetne seoske turističke destinacije sa priznatim kulturnim i prirodnim dobrima, koje čuvaju i promovišu vrednosti, proizvode i način života na selu i zajednici i imaju jasnu posvećenost inovacijama i održivosti u svim svojim aspektima - ekonomskim, socijalnim i ekološkim, a sa osnovnim ciljem da turizam postane jedan od pokretača pozitivne transformacije, ruralnog razvoja i dobrobiti zajednice. Izbor se zasniva na evaluaciji (proceni) njihovih resursa i inicijativa u devet oblasti koje pokrivaju tri stuba održivog razvoja, ekonomski, socijalni i ekološki.

2. Program nadogradnje „Najbolja turistička sela od strane UNWTO-a“ koristi odabranim selima, koja ne ispunjavaju u potpunosti kriterijume za dobijanje priznanja, dobiju podršku od strane UNWTO-a i partnera u prevazilaženju nedostataka identifikovanih u procesu evaluacije. Pored individualnog mentorstva, sela u Programu nadogradnje će se pridružiti i Mreži najboljih turističkih sela koja danas broji preko 100 članova u pet svetskih regiona.

3. Mreža „Najbolja turistička sela prema UNWTO-u“ (Best Tourism Villages - BTV) je platforma za razmenu znanja, iskustava i dobrih praksi i mogućnosti među članicama mreže u koju su uključena sela koja su proglašena za „Najbolje turističko selo od strane UNWTO“, kao i sela koja učestvuju u Programu nadogradnje. Doprinos ovoj mreži daju stručnjaci i partneri iz javnog i privatnog sektora koji se bave promocijom turizma kao pokretačem ruralnog razvoja.

Ocenjivanje:

će vršiti nezavisni Međunarodni multidisciplinarni savetodavni odbor UNWTO-a, koji se sastoji od stručnjaka iz različitih oblasti (očuvanje kulturnih i prirodnih resursa, održivost, razvoj turističkih proizvoda, marketing, lanac vrednosti, itd.) na osnovu devet oblasti (koje podležu evaluaciji):

1. Kulturni i prirodni resursi

· Selo ima prirodne i kulturne (materijalne i nematerijalne) resurse prepoznate na nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou.

2. Promocija i očuvanje kulturnih resursa

· Selo je posvećeno promociji i očuvanju svojih kulturnih resursa koji ga čine jedinstvenim i autentičnim.

3. Ekonomska održivost

· Selo je posvećeno promovisanju ekonomske održivosti podržavajući razvoj poslovanja, preduzetništva i investicija.

4. Socijalna održivost

· Selo je posvećeno promovisanju socijalne uključenosti (inkluziji) i jednakosti

5. Održivost životne sredine

· Selo je posvećeno održivosti životne sredine kroz promociju i/ili širenje politika, mera i inicijativa koje unapređuju očuvanje i konzervaciju njegovih prirodnih resursa i minimiziraju uticaj turizma na životnu sredinu.

6. Razvoj turizma i integracija lanca vrednosti

· Turizam u selu je značajno marketinški pozicioniran i razvijen. Selo dalje promoviše unapređenje turističkog lanca vrednosti i konkurentnosti destinacije u oblastima koje se odnose na pristup tržištu, marketing i promociju, inovacije, razvoj proizvoda i kvalitet.

7. Upravljanje i određivanje prioriteta turizma

· Selo se zalaže da turizam postane strateški stub ruralnog razvoja. Promoviše model upravljanja koji se zasniva na javno-privatnom partnerstvu, saradnji sa drugim nivoima vlasti i angažovanju zajednice

8. Infrastruktura i povezanost

· Selo ima infrastrukturu koja olakšava pristup i komunikacije koje poboljšavaju dobrobit ruralnih zajednica, razvoj poslovanja kao i iskustvo posetilaca.

9. Zdravlje, bezbednost i sigurnost

· Selo ima/je u blizini zdravstvenih, bezbednosnih i sigurnosnih sistema za zaštitu stanovnika i turista.

Vizija programa/inicijative je učiniti turizam pokretačem ruralnog razvoja i blagostanja.

Misija programa/inicijative je:

· unaprediti ulogu turizma u vrednovanju i očuvanju ruralnih destinacija zajedno sa njihovim povezanim područjima, sistemima znanja, biološkom i kulturnom raznovrsnošću, lokalnim vrednostima i aktivnostima.

· Promovisati inovativne i transformativne pristupe razvoju turizma u ruralnim destinacijama koji doprinose održivosti – ekonomskoj, socijalnoj i ekološkoj, a u skladu sa ciljevima održivog razvoja (SDG)

Ciljevi programa/inicijative:

1. Smanjiti regionalne nejednakosti u prihodima i razvoju

2. Smanjiti depopulaciju sela

3. Unaprediti rodnu ravnopravnost kroz podršku ženama i mladima

4. Promovisati ruralnu transformaciju

5. Ojačati upravljanja na više nivoa partnerstva i aktivnog učešća zajednica (javno-privatno partnerstvo)

6. Poboljšati povezanost, infrastrukturu, pristup finansijama i ulaganjima

7. Unaprediti inovacije i digitalizaciju

8. Inovirati razvoj proizvoda i integraciju lanca vrednosti

9. Promovisati odnos između gastronomije i turizma

10. Unaprediti očuvanje prirodnih i kulturnih resursa

11. Promovisati održive prakse za efikasnije korišćenje resursa i smanjenje emisija i otpada

12. Poboljšati obrazovanje i razvoj veština

USLOVI ZA PRIJAVU

U skladu sa UNWTO definicijom ruralnog turizma, selo mora da ima sledeće karakteristike da bi bilo kvalifikovano za prijavu:

· Ima malu gustinu naseljenosti i maksimalno 15.000 stanovnika.

· Nalazi se u predelu sa značajnim učešćem tradicionalnih aktivnosti kao što su poljoprivreda, šumarstvo, stočarstvo ili ribarstvo.

· Neguje zajedničke društvene vrednosti zajednice i način / stil života.

Osim toga, najbolje turističko selo po UNWTO treba da:

· bude posvećeno viziji turizma kao alata za pozitivnu transformaciju, inkluzivni i održivi razvoj

· promoviše i štiti svoju prirodu i svoju kulturu

· ceni svoju gastronomiju, svoje zanate i svoje ljude.

· podstiče inovacije i preduzetništvo

· osnažuje svoju zajednicu

· radi za dobrobit stanovnika i posetilaca

Države članice UNWTO su pozvane da podnesu najviše osam prijava (sela).

Krajnji rok za dostavljanje prijava Ministarstvu turizma i omladine je 26. maj 2023. godine sa potrebnim Obrascem za prijavu na Konkurs UNWTO i Dokumentom o kandidaturi (popunjavaju se u zadatoj formi), koji su objavljeni na sajtu Ministarstva (www.mto.gov.rs). Prijave se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adresu: milica.jovicic@mto.gov.rs i u štampanoj formi sa naznakom „NAJBOLjE TURISTIČKO SELO“ – NE OTVARATI , na adresu: Ministarstvo turizma i omladine, Sektor za turizam, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd.

Sve potrebne informacije o ovom konkursu nalaze se na linku https://mto.gov.rs/vest/2174/poziv-za-ucesce-na-konkursu-svetske-turisticke-organizacije-unwto-za-izbor-najboljeg-turistickog-sela-srbije-u-2023-godini.php. 

Budite informisani

Prijavite se

Bilten Turističke organizacije Srbije