Zvečan

Kosovska Mitrovic'e bakan koni şeklindeki kayalık tepede, kalın duvarlarla korunan Zvečan şehrinin kalıntıları duruyor. Bu tahkimatı kimin inşa ettiği veya gerçekten ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. İlk kez, büyük Sırp prensleri tarafından yönetildiği 11. yüzyılda buradan bahsedilir.

Büyük kervan yollarının kavşağında yer alan Zvečan, birçok savaşa tanıklık etti. 15. yüzyılın ortalarından 18. yüzyıla kadar kontrolünü elinde tutan Osmanlı Türkleri’nin egemenliği altına girmeden önce, 14. yüzyılın sonuna kadar, farklı hükümdarlar arasında el değiştirdi. Sıra dışı ince ve uzun yerleşimi, kalenin takip ettiği arazinin şeklinden kaynaklanmaktadır.
Kalenin görsel olarak en çekici kısmı, Beş kule ve ana koruma kulesi ile çevrili, Aziz George Kilisesi’nin kalıntılarının ve bir deponun bulunduğu Yukarı Kasaba' dır.  Kilisenin korunmuş temeline bakarak orta bölümün, kare tabanının üzerinde bir haç, bir sunak apsesi ve bir kubbe şeklinde olduğunu görürüz. Aziz George Kilisesi bir dizi büyük tarihi olaya tanıklık etti. Kayıtlara göre, Sırp hükümdar Stefan Nemanja'nın ordusu ile Bizanslılar arasındaki savaş öncesinde olumlu bir sonuç için burada dua edilmiştir.
Her ne kadar bu bir zamanlar güçlü olan orta çağ kalesi şimdilerde çoğunlukla harabe halinde olsa da, surların kalıntılarına ve korunmuş kalan birkaç kuleye bakarak, tarihi büyüklüğü hakkında bir fikir edinebilirsiniz.