Golubačka tvrđava

Na desnoj obali Dunava, na oštrom stenovitom grebenu, izdiže se Golubačka tvrđava, srednjevekovno utvrđenje koje datira iz 14. veka. Locirana na raskrsnici moćnih srednjevekovnih država, Golubačka tvrđava imala je važnu odbrambenu funkciju. Tokom vekova njome su vladali Srbi, Mađari, kao i Turci koji su najduže boravili unutar njenih bedema.

Bedemi tvrđave prilagođeni su konfiguraciji terena i kaskadno se spuštaju od vrha ka dnu. Na samom vrhu grebena smeštena je donžon kula, koja je zbog svog neobičnog oblika dobila naziv „šešir kula”. Dva reda kamenih zidova koji se lepezasto spuštaju od donžon kule, ispresecana su sa osam četvrtastih kula koje su služile za odbranu i osmatranje.
Pogled s Golubačke tvrđave pruža se kilometrima unaokolo i čini je idealnim mestom kako za romantično posmatranje zalaska sunca, tako i za fotografisanje okolnog krajolika. Na samoj obali Dunava nalazi se osmougaona kula s platformom za topove koju su Turci izgradili zarad zaštite obližnjeg pristaništa. Plovidbu Dunavom kontrolisali su jednostavnim ali efikasnim sistemom – podižući i spuštajući lanac koji se pružao od osmougaone kule do stene Babakaj koja „izranja” iz same reke.
Golubačka tvrđava nalazi se na istoku Srbije, nedaleko od istoimenog grada, a do nje možete stići kako kopnenim tako i rečnim putem.