Фетислам

Чине је две фортификационе целине, Велико и Мало утврђење, изграђене у различитим временским периодима. Мало утврђење типа кастела, подигао је Бали-бег 1524. године као полазно војно утврђење за освајачки поход Сулејмана Величанственог на Европу.

fetislam

Тада је тврђава добила име Фетислам од изведених турских речи Fetih-űl-Islam, што значи освајање ислама. Састоји се из горњег и приобалног дела. Мало утврђење позиционирано је уз северни бедем Великог утврђења-града.

Велики град формирао се касније као потреба да се војни кастел Малог утврђења додатно осигура спољним бедемима са воденим рововима и улазима у виду три главне капије са покретним мостовима.

Главна капија и бедеми Великог града представљају занимљиву појаву фортификационе архитектуре. Веома је и интересантан начин на који су зидине заштићене. Наиме прекривене су дебелим слојем земље и некултивисаним растињем што је, претпоставља се, било решење за одбрану и заштиту од пожара, али и за топлотну изолацију.

fetislam

Тврђаву су 1867. године напустили Турци, као и остале утврђене градове у Србији, а дан 26. aприл, када је предата српским властима на управљање, слави се као Дан општине Кладово.

Данас, парк унутар зидина Фетислам тврђаве служи за одмор и рекреацију, а Летња позорница у Малом граду је средиште културно уметничких догађаја.

fetislam barutana