Изложба "Радонић сам. Избор цртежа Новака Радонића" данас се отвара у Народном музеју Србије

Отварање изложбе "Радонић сам. Избор цртежа Новака Радонића" заказано је у Атријуму Народног музеја Србије за данас 14. децембра у 17.00 часова.

Вођење за представнике медија биће приређено у четвртак 14. децембра у 12.00 часова. Позивамо Вас да нам се придружите на ауторском представљању изложбе са ауторком Милицом Цицмил, кустоскињом Народног музеја Србије.

Цртежи Новака Радонића, једног од најважнијих уметника 19. века, излажу се по први пут као засебна целина у оквиру изложбе Радонић сам. Избор цртежа Новака Радонића, која се отвара у Кабинету графике Народног музеја Србије у четвртак 14. децембра у 17 часова.

Заоставштину цртежа Новака Радонића чини преко 130 цртежа и пет скицен-блокова, те је ауторка изложбе, кустоскиња Народног музеја Србије Милица Цицмил, из тог богатог опуса издвојила она дела која најбоље сведоче о месту цртежа у Радонићевој уметности и његовом развоју у временима бројних актуелних уметничких праваца попут класицизма, назаренске уметности, бидермајера, романтизма и реализма. По различитости његовог рукописа, могу се издвојити два приступа цртежу - школски приступ који за циљ има савладавање одређеног цртачког проблема и онај други у којем се види усавршавање моделације и његова иновативност.

Тематика његових цртежа обухвата студије античких скулптура, студије по живом моделу, античке и традиционалне костиме који су га уводили у сликање историјских композиција у тренутку буђења националне идеје. Међу најбољим цртежима истичу се портрети и пејзажи којима приступа цртежом као четкицом. Међу његовим делима посебну групу чине романтичарски аутопортрети којих има неколико. Најчешће је себе престављао из полупрофила са карактеристичним дугим и кукастим носом. 

Посебно место у његовом опусу заузимају цртежи настали током његовог боравка у Италији, који се могу поделити у две групе - ведуте италијанских градова, на којима су приказани значајни споменици, и копије портрета старих мајстора из Галерије Уфици.  Већина ових дела га представља као педантног и прецизног цртача и мајстора детаља. Квалитет италијанских цртежа огледа се у томе што настају покрету, у брзини, без комфора, па зато често имају „импресионистичку“ недовршеност. 

Након повратка у домовину промене у доживљају уметности, али и реалистичке идеје које је све више усвајао, довеле су до постепеног одустајања од сликарства, у корист књижевности којом се бавио остатак живота.

У изложби Радонићевих цртежа која нам пружа до сада невиђени поглед на његово дело, можемо уживати све до 13. октобра 2024. године.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије