Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-октобар 2023. године

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-октобар 2023. године у Републици Србији боравило је укупно 3.593.049 туриста, што је за 9% више у односу на првих 10 месеци 2022. године, од чега је домаћих било 1.786.064 (2% мање у односу на 2022.) или 50% од укупног броја гостију, а иностраних 1.806.985 (+ 22%), такође 50% од укупног броја гостију.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

3.593.049

+9%

1.786.064

- 2%

1.806.985

+ 22%

Бање

605.365

- 3 %

504.121

- 7 %

101.244

+ 27 %

Планински центри

721637

+ 4 %

563..127

- 1 %

158.510

+ 31 %

Остала места

2.363.022

+ 14 %

794.290

+ 2 %

1.568.732

+ 22 %

1) Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места

У првих 10 месеци 2023. године остварено је укупно 10.808.562 ноћења (што је за 2% више у односу на исти период 2022. године), од чега су домаћи туристи остварили 6.077.087 ноћења (6% мање), што чини 56% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 4.731.475 (+ 15%) или 44% од укупног броја остварених ноћења.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

10.808.562

+ 2 %

6.077.087

- 6 %

4.731.475

+ 15 %

Бање

2.541.441

- 7 %

2.188.638

- 10 %

352.803

+ 17 %

Планински центри

2.483.163

+ 1 %

2.032.673

- 3 %

450.490

+ 23 %

Остала места

6.083.685

+ 8 %

2.102.744

- 3 %

3.980.941

+ 14 %

¹ Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима¹

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-октобар 2023. године највише су боравили на Златибору (734.677 ноћења, што је 65% више у односу на претходну годину), затим следе Сокобања, Врњачка Бања, Копаоник, Београд итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2023/2022.

Златибор

734.677

+ 65 %

Сокобања

591.726

- 15 %

Врњачка Бања

537.385

- 12 %

Копаоник

      398.528

         - 3 %

Београд

391.840

- 5 %

Тара

221.894

+ 44 %

Дивчибаре

167.566

+ 69 %

Куршумлија

164.943

- 3 %

Луковска бања

140.255

- 6 %

Бања Врдник

136.700

- 5 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. у подацима за Куршумлију обухваћена је и Луковска бања, а која постоји и засебно у табели).       

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима¹  

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-октобар 2023. године највише су боравили у Београду (2.474.286 ноћења или 12% више у односу на 2022. годину), затим следе Нови Сад, Златибор, Суботица, Ниш итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Београд

2.474.286

+ 12 %

Нови Сад

349.085

+ 9 %

Златибор

215.889

+ 67 %

Суботица

181.127

- 15 %

Ниш

150.629

+ 39 %

Копаоник

113.792

+ 14 %

Врњачка бања

82.921

+ 24 %

Крагујевац

76.489

+ 71 %

Бања Ковиљача

64.784

+ 20 %

Фрушка гора

55.941

+ 60 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Суботица и Палић).        

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у првих 10 месеци 2023. године остварили су туристи из Русије са 508.412 ноћења, што је 41% више у поређењу са истим периодом 2022. године, затим следе туристи из Турске, Босне и Херцеговине, Немачке, Румуније итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Руска Федерација

565.988

+ 26 %

Турска

438.724

+ 22 %

Босна и Херцеговина

297.395

+ 3 %

Немачка

248.882

+ 16 %

Кина

239.994

+ 64 %

Румунија

220.954

+ 51 %

Северна Македонија

211.171

        + 21 %

Црна Гора

203.400

        + 15 %

Хрватска

179.428

        + 19 %

Бугарска

146.540

+ 51 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије (Саопштење УТ10 за октобар 2023.).

Од 2022. године, подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. истовремено су и бања и планински центар).      

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.

Комплетно Саопштење РЗЗС за октобар 2023. године може се преузети овде.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије