Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-јун 2023. године

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-јун 2023. године у Републици Србији боравило је укупно 1.849.829 туриста, што је за 14% више у односу на првих 6 месеци 2022. године, од чега је домаћих било 956.467 (2% више у односу на 2022.) или 52% од укупног броја гостију, а иностраних 893.362 (+ 30%), односно 48% од укупног броја гостију.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

1.849.829

+14%

956.467

+ 2%

893.362

+ 30 %

Бање

269.673

0 %

219.390

- 5 %

50.283

+ 30 %

Планински центри

401.918

+ 5 %

318.608

0 %

83.310

+ 33 %

Остала места

1.221.662

+ 20 %

452.751

+ 6 %

768.911

+ 30 %

1) Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).   

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места

У првих 6 месеци 2023. године остварено је укупно 5.518.552 ноћења (што је за 11% више у односу на исти период 2022. године), од чега су домаћи туристи остварили 3.011.688 ноћења (2% више), што чини 55% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 2.506.864 (+ 23%) или 44% од укупног броја остварених ноћења.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

5.518.552

+ 11 %

3.011.688

+ 2 %

2.506.864

+ 23 %

Бање

1.025.284

+ 2 %

847.430

0 %

177.854

+ 16 %

Планински центри

1.418.517

+ 5 %

1.159.529

+ 2 %

258.988

+ 24 %

Остала места

3.200.936

+ 15 %

1.107.204

+ 3 %

2.093.732

+ 23 %

¹ Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима¹

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-јун 2023. године највише су боравили на Златибору (366.805 ноћења, што је 73% више у односу на претходну годину), затим следе Копаоник, Врњачка Бања, Београд, Сокобања итд. 

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2023/2022.

Златибор

366.805

+ 73 %

Копаоник

262.971

- 1 %

Врњачка Бања

230.650

- 4 %

Београд

223.138

- 6 %

Сокобања

189.283

- 1 %

Тара

127.029

+ 51 %

Дивчибаре

104.438

+ 79 %

Нови Сад

82.465

- 1 %

Суботица

71.517

                        0 %

Куршумлија

69.498

+ 12 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Куршумлија/Луковска бања).         

 

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима¹ 

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-јун 2023. године највише су боравили у Београду (1.331.655 ноћења или 23% више у односу на 2022. годину), затим следе Нови Сад, Златибор, Копаоник, Суботица итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Београд

1.331.655

+ 23 %

Нови Сад

192.306

+ 16 %

Златибор

101.370

+ 71 %

Копаоник

97.474

+ 15 %

Суботица

83.329

- 22 %

Ниш

73.715

+ 54 %

Крагујевац

39.771

+ 83 %

Врњачка бања

38.697

+ 23 %

Бања Ковиљача

37.128

+ 32 %

Бања Врдник

24.615

+ 57 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Суботица и Палић).        

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у првих 6 месеци 2023. године остварили су туристи из Русије са 293.777 ноћења, што је 64% више у поређењу са истим периодом 2022. године, затим следе туристи из Турске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Кине итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Руска Федерација

346.375

+ 55 %

Турска

216.974

+ 20 %

Босна и Херцеговина

166.804

                        + 2 %

Северна Македонија

140.628

+ 31 %

Кина

130.319

       + 56 %

Немачка

116.996

       + 26 %

Румунија

113.642

       + 84 %

Црна Гора

109.619

       + 17 %

Хрватска

104.861

       + 22 %

Бугарска

94.971

+ 87 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије (Саопштење УТ10 за јун 2023.).

Од 2022. године, подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. истовремено су и бања и планински центар).      

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).     

Комплетно Саопштење Републичког завода за статистику за месец јун 2023. године може се преузети овде

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије