У Галерији "Рима" данас се отвара изложба "Cinema Utopia"

У четвртак 4. маја, Галерија "Рима" отвара изложбу Перице Донкова, на којој се премијерно представља уметников нови циклус слика настао између 2021. и 2023. године. Својим општим карактеристикама најновији радови задржавају аутентичну природу Донковљевог сликарства – у питању су апстрактне, геометиризоване површине робусне материјалне појавности које тек прецизном амбијентализацијом постају формално и идејно заокружена целина – овога пута у поставци коју је сам уметник насловио "Cinema Utopia".

Специфичност ових слика лежи у понављајућем геометризованом обрасцу од седам правоугаоних поља у средишту површина великих формата. Принцип репетиције као један од унутрашњих механизама успостављања навика, стицања знања, грађења малих и великих ритуалних образаца, те као ослонац свакодневне динамике и опште структуре живота појединца и заједнице – основни је мотив којим уметник манипулише у овом изложбеном пројекту. Компоноване у простору, ове слике граде непрекидни визуелни ритам који постаје кључни носилац посматрачевог доживљаја окружења. Стварајући „лооп“ ритам, без почетка и краја, Донков помера репетитивност ка граници апсурда – „од сврсисходног механизма ка самодовољном циљу“, наводи се у каталогу изложбе.

У случају ове изложбе, посматрач је тај, а не уметник или дело, који сопственим односом према успостављеном ритму дефинише природу амбијента у коме се налази. „Посетиоцу захваћеном Цинема Утопиом остављено је да одреди крајњи резултата овог малог Донковљевог уметничког експеримента – да ли ће репетитивни импулс добити линерану пројекцију и ошамутити га својом бесмисленом бесконачношћу или ће тај исти импулс достићи критично убрзање и центрифугалном силом избацити га преко граница апсурда у ’могућност да се замисли друга стварност, други систем вредности’”, запажа ауторка текста у каталогу Невена Мартиновић. Мартиновићева на крају закључује да је Донковљев најновији циклус значењски позициониран управо између две крајности - “између жеље за сигурношћу и нагона за слободом, између потребе за јасним и структурисаним светом и жудње за непознатим, неизвесним и узбудљивим. Донковљева "Cinema Utopia" је налик капсули за симулацију могућих стања са обе стране неухватљиве равнотеже. У њој једино изнова потврђујемо апсурдност настојања да достигнемо то утопистичко стање хармоније. Истовремено увиђамо да су наши продори ка том апсурду заправо једине вредности наших живота - померања изван сигурних зона и упознавање неког сасвим новог простора сопственог ума.”

Познаваоци Донковљевог сликарства препознаће још две значајне специфичности и новине у односу на његова дела из последње две деценије. Прва је уметниково удаљавање од препознатљивих сивих неутралних тонова и повратак богатијој бојеној скали, пре свега нијансама у плавом и црвеном спектуру. Друга новина пристуна је тек на појединим радовима и односи се на промене у процесу стварања слике чија је последица прелазак са робусне и сирове материјалности дела на лазурне и прозирне наносе пигмента који не мењају физичку структуру подлоге. Обе карактеристике наговештавају могуће промене у будућем Донковљевом стваралаштву.

Изложба "Cinema Utopia" отворена је до 04. јуна.

 

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије