Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-март 2023. године

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-март 2023. године у Републици Србији боравило је укупно 741.669 туриста, што је за 19% више у односу на прва 3 месеца 2022. године, од чега је домаћих било 392.127 (4% више у односу на 2022.) или 53% од укупног броја гостију, а иностраних 349.542 (+ 42%), односно 47% од укупног броја гостију.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

741.669

+19%

392.127

+ 4%

349.542

+ 42 %

Бање

97.892

0 %

77.548

- 8 %

20.344

+ 52 %

Планински центри

205.713

+ 6 %

161739

+ 1 %

43.974

+ 27 %

Остала места

455.457

+ 29 %

167.072

+ 10 %

288.385

+ 44 %

1) Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места

У прва 3 месеца 2023. године остварено је укупно 2.433.460 ноћења (што је за 16% више у односу на исти период 2022. године), од чега су домаћи туристи остварили 1.312.202 ноћења (4% више), што чини 54% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 1.121.258 (+ 34%) или 46% од укупног броја остварених ноћења.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

2.433.460

+ 16 %

1.312.202

+ 4 %

1.121.258

+ 34 %

Бање

354.716

+ 6 %

274.880

+ 1 %

79.836

+ 28 %

Планински центри

804.999

+ 6 %

635.645

+ 3 %

169.354

+ 20 %

Остала места

1.322.937

+ 26 %

441.614

+ 6 %

881.323

+ 38 %

¹ Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар). 

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима¹

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у период јануар-март 2023. године највише су боравили на Златибору (181.425 ноћења, што је 46% више у односу на претходну годину), затим следе Копаоник, Београд, Врњачка Бања, Сокобања итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2023/2022.

Златибор

181.425

+ 46 %

Копаоник

181.231

- 9 %

Београд

100.192

- 4 %

Врњачка Бања

74.367

- 6 %

Сокобања

55.881

+ 12 %

Дивчибаре

49.292

+ 44 %

Тара

48.036

+ 27 %

Нови Сад

34.871

- 1 %

Суботица

26.061

                        - 2 %

Бања Врдник

26.022

+ 4 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Куршумлија/Луковска бања).         

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима¹  

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у период јануар-март 2023. године највише су боравили у Београду (558.296 ноћења или 37% више у односу на 2022. годину), затим следе Копаоник, Нови Сад, Златибор, Суботица итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Београд

558.296

+ 37 %

Копаоник

91.186

+ 16 %

Нови Сад

83.283

+ 37 %

Златибор

50.398

+ 56 %

Суботица

35.340

- 11 %

Ниш

32.035

+ 94 %

Бања Ковиљача

18.965

+ 38 %

Врњачка бања

17.465

+ 56 %

Крагујевац

17.415

+ 120 %

Бања Врдник

9.572

+ 79 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Суботица и Палић).        

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у прва 3 месеца 2023. године остварили су туристи из Русије са 180.766 ноћења, што је 87% више у поређењу са истим периодом 2022. године, затим следе туристи из Северне Македоније, Турске, Румуније, Босне и Херцеговине итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Руска Федерација

180.766

+ 87 %

Турска

89.287

+ 13 %

Северна Македонија

83.691

+ 59 %

Босна и Херцеговина

68.500

 - 1 %

Румунија

58.846

+ 123 %

Црна Гора

56.785

+ 30 %

Бугарска

53.690

+ 174 %

Кина

53.250

+ 23 %

Хрватска

51.542

+ 34 %

Немачка

42.631

+ 36 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије (Саопштење УТ10 за март 2023.).

Од 2022. године, подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. истовремено су и бања и планински центар).      

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).   

Комплетно Саопштење Решубличког завода за статистику за март 2023. године може се преузети овде.  

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије