Отварање и вођење кроз изложбу графика "Кућа у кнегиње Милице" у Салону музеја "ТЕРРА", 22. април 2023. године

Отварање и вођење кроз изложбу графика "Кућа у кнегиње Милице" Саре Лазаревић одржава се у Салон музеја "ТЕРРА" у  суботу, 22. априла са почеткјом у 12.00 часова.

Кућа у Кнегиње Милице

Поље оивичено зидовима, вратима, наменом која му је додељена је кућа, соба. Поље оивичено маргином која му је одређена је графички лист... Празан. Све остало је неограничено поље наших сећања, која сабирамо и обликујемо у тренутку надахнућа.

Циљ изложбе је представљање амбијанталне целине у којој би сви радови као засебни ентитети говорили једним језиком. Графички листови јесу простори интимног доживљаја спољашњих деловања као и превођење сензација у графику и цртеж. Апстраховањем познатих представа, брисањем граничне линије људског и амбијенталног, оне бивају ослобођене значења и банализовања, улоге која би их оптеретила, све у циљу апсолутизовања укупног осећаја.

Рад је посвећен стану у коме је живела моја баба Бранислава Николић – Бранка. Налазио се у улици Кнегиње Милице 18 у Јагодини. Ови облици представљају згуснуте емоционалне забелешке, потакнуте сећањем на период одрастања. Одрастање је процес који непрекинуто траје док је човек жив.

Детињство је директно или индиректно почетна тачка сваке уметничке идеје. Слике – фрагменти сећања на детињство, постају нуцлеус, око кога се гради уметнички садржај. Успомене увек буде емоције, које нагоне креативно биће да искаже све, до краја. Апстрактна графичка црно – бела форма, једино је средство у визуелним уметностима, којом се може исказати суштина ствари. Контрастни облик је најстарији запис таламуса, који по доласку сисара на свет одређује његову позицију у односу на мајку.

Адам Пантић редовни професор

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије