Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-фебруар 2023. године

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-фебруар 2023. године у Републици Србији боравило је укупно 469.625 туриста, што је за 19% више у односу на прва 2 месеца 2022. године, од чега је домаћих било 253.470 (1% више у односу на 2022.) или 54% од укупног броја гостију, а иностраних 216.155 (+ 49%), односно 46% од укупног броја гостију.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

469.625

+19%

253.470

+ 1%

216.155

+ 49 %

Бање

58.816

- 5 %

46.862

- 12 %

11.954

+ 39 %

Планински центри

148.767

+ 4 %

114.679

- 1 %

34.088

+ 29 %

Остала места

273.173

+ 34 %

101.030

+ 8 %

172.143

+ 55 %

Београд

142.883

+ 46 %

26.518

+ 10 %

116.365

+ 58 %

1) Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар). Београд је „извучен“ из „Осталих места“!                                                                                             

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места 

У прва 2 месеца 2023. године остварено је укупно 1.596.712 ноћења (што је за 17% више у односу на исти период 2022. године), од чега су домаћи туристи остварили 869.507 ноћења (2% више), што чини 54% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 727.205 (+ 42%) или 46% од укупног броја остварених ноћења.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

1.596.712

+ 17 %

869.507

+ 2 %

727.205

+ 42 %

Бање

210.314

+ 1 %

161.033

- 9 %

49.281

+ 16 %

Планински центри

601.446

+ 4 %

462.239

0 %

139.207

+ 22 %

Остала места

819.009

+ 33 %

274.036

+ 7 %

544.973

+ 51 %

Београд

407.155

+ 40 %

63.942

+ 1 %

343.213

+ 47 %

¹ Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).             

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима¹

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у период јануар-фебруар 2023. године највише су боравили на Златибору (130.667 ноћења, што је 32% више у односу на претходну годину), затим следе Копаоник, Београд, Врњачка Бања, Тара итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2023/2022.

Златибор

130.667

+ 32 %

Копаоник

120.231

- 14 %

Београд

63.942

+ 1 %

Врњачка Бања

43.387

- 15 %

Тара

34.156

+ 12 %

Дивчибаре

33.617

+ 16 %

Сокобања

26.972

+ 5 %

Нови Сад

21.796

- 4 %

Суботица

16.881

0 %

Куршумлија

16.694

+ 29 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Куршумлија/Луковска бања).         

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима¹  

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у период јануар-фебруар 2023. године највише су боравили у Београду (343.213 ноћења или 51% више у односу на 2022. годину), затим следе Копаоник, Нови Сад, Златибор, Суботица итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Београд

343.213

+ 51 %

Копаоник

76.377

+ 18 %

Нови Сад

50.199

+ 47 %

Златибор

41.634

+ 55 %

Суботица

22.479

- 8 %

Ниш

19.457

+ 131 %

Бања Ковиљача

12.316

+ 22 %

Крагујевац

10.848

+ 136 %

Врњачка бања

9.250

+ 25 %

Куршумлија

6.271

+ 143 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Суботица и Палић).        

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у прва 2 месеца 2023. године остварили су туристи из Русије са 123.274 ноћења, што је 129% више у поређењу са истим периодом 2022. године, затим следе туристи из Северне Македоније, Турске, Румуније, Босне и Херцеговине итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Руска Федерација

123.274

+ 129 %

Северна Македонија

58.461

+ 62 %

Турска

55.882

 + 12 %

Румунија

45.026

+ 154 %

Босна и Херцеговина

44.462

 - 4 %

Црна Гора

42.692

+ 31 %

Бугарска

34.810

+ 213 %

Хрватска

31.777

+ 23 %

Кина

31.755

0 %

Немачка

25.547

+ 41 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије (Саопштење УТ10 за фебруар 2023.).

Од 2022. године, подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. истовремено су и бања и планински центар).      

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Комплетно Саопштење РЗЗС за фебруар 2023. године може се преузети овде.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије