Туристички промет у Републици Србији у јануару 2023. године

Доласци домаћих и иностраних туриста, укупно и по врстама туристичких места

Према подацима Републичког завода за статистику, у јануару 2023. године у Републици Србији боравило је укупно 229.606 туриста, што је за 19% више у односу на јануар 2022. године, од чега је домаћих било 118.326 (2% мање у односу на 2022.) или 52% од укупног броја гостију, а иностраних 111.280 (+ 54%), односно 48% од укупног броја гостију.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

229.606

+19%

118.326

-2 %

111.280

+ 54 %

Бање

27.429

- 4 %

20.743

- 14 %

6.686

+ 44 %

Планински центри

71.167

- 5 %

53.542

- 11 %

17.625

+ 17 %

Остала места

135.501

+ 41 %

47.757

+ 12 %

87.744

+ 64 %

1) Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места

У јануару 2023. године остварено је укупно 793.323 ноћења (што је за 12% више у односу на први месец 2022. године), од чега су домаћи туристи остварили 411.777 ноћења (5% мање), што чини 52% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 381.546 (+ 39%) или 48% од укупног броја остварених ноћења.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2023/2022.

Домаћи туристи

%

2023/2022.

Страни туристи

%

2023/2022.

Република Србија

793.323

+ 12 %

411.777

- 5 %

381.546

+ 39 %

Бање

99.460

- 3 %

71.823

- 9 %

27.637

+ 18 %

Планински центри

294.562

- 7 %

219.522

- 12 %

75.040

+ 11 %

Остала места

413.611

+ 35 %

132.311

+ 9 %

281.300

+ 52 %

¹ Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места, Београд) с обзиром да подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима¹

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у јануару 2023. године највише су боравили на Златибору (60.655 ноћења, што је 14% више у односу на претходну годину), затим следе Копаоник, Београд, Врњачка Бања, Тара итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2023/2022.

Златибор

60.655

+ 14 %

Копаоник

50.885

- 27 %

Београд

30.838

+ 1 %

Врњачка Бања

18.774

- 23 %

Тара

16.270

- 2 %

Дивчибаре

15.012

- 5 %

Сокобања

12.277

+ 13 %

Нови Сад

8.551

- 18 %

Суботица

8.300

+ 8 %

Бања Врдник

6.631

- 25 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Куршумлија/Луковска бања).         

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима¹  

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у јануару 2023. године највише су боравили у Београду (175.974 ноћења или 47% више у односу на 2022. годину), затим следе Копаоник, Златибор, Нови Сад, Суботица итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Београд

175.974

+ 47 %

Копаоник

35.149

+ 1 %

Златибор

27.780

+ 50 %

Нови Сад

26.105

+ 65 %

Суботица

13.232

+ 12 %

Ниш

10.429

+ 147 %

Врњачка бања

6.570

+ 43 %

Бања Ковиљача

6.046

+ 17 %

Крагујевац

5.511

+ 113 %

Куршумлија

3.733

+ 102 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Суботица и Палић).        

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у јануару 2023. године остварили су туристи из Русије са 65.504 ноћења, што је 118% више у поређењу са јануаром 2022. године, затим следе туристи из Северне Македоније, Турске, Црне Горе, Босне и Херцеговине итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2023/2022.

Руска Федерација

65.504

+ 118 %

Северна Македонија

35.863

+ 66 %

Турска

31.568

         + 23 %

Црна Гора

28.960

         + 27 %

Босна и Херцеговина

24.930

- 7 %

Бугарска

21.550

+ 210 %

Румунија

17.719

+ 73 %

Хрватска

15.858

+ 14 %

Кина

15.439

- 13 %

Немачка

13.219

+ 44 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије (Саопштење УТ10 за јануар 2023.).

Од 2022. године, подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. истовремено су и бања и планински центар).      

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).   

Комплетно Саопштење Републичког завода за статистику за јануар 2023. године може се преузети овде.  

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије