Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-новембар 2022. године

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-новембар 2022. године у Републици Србији боравило је укупно 3.582.681 туриста, што је за 54% више у односу на период јануар-новембар 2021. године, од чега је домаћих било 1.969.410 (34% више у односу на 2021.) или 55% од укупног броја гостију, а иностраних 1.613.271 (+ 87%), односно 45% од укупног броја гостију.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2022/2021.

Домаћи туристи

%

2022/2021.

Страни туристи

%

2022/2021.

Република Србија

3.582.681

+54%

1.969.410

+34 %

1.613.271

+ 87 %

Бање

672.684

+ 40 %

587.056

+ 37 %

85.628

+ 71 %

Планински центри

745.609

+ 36 %

616.586

+ 32 %

129.023

+ 57 %

Остала места

2.257.100

+ 65 %

845.211

+ 34 %

1.411.889

+ 92 %

1) Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).                                                                                                  

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места 

У периоду јануар-новембар 2022. године остварено је укупно 11.462.159 ноћења (што је за 37% више у односу на исти период 2021. године), од чега су домаћи туристи остварили 6.953.260 ноћења (39% више у односу на 2021. годину), што чини 61% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 4.508.899 (+ 50%) или 39% од укупног броја остварених ноћења.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2022/2021.

Домаћи туристи

%

2022/2021.

Страни туристи

%

2022/2021.

Република Србија

11.462.159

+ 37 %

6.953.260

+ 39 %

4.508.899

+ 50 %

Бање

2.951.848

+ 40 %

2.626.263

+ 39 %

325.585

+ 42 %

Планински центри

2.629.244

+ 35 %

2.245.603

+ 33 %

383.641

+ 50 %

Остала места

6.172.146

+ 36 %

2.338.411

+ 17 %

3.833.735

+ 51 %

¹ Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар). 

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима¹

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-новембар 2022. године највише су боравили у Сокобањи (739.415 ноћења, што је 53% више у односу на претходну годину), затим следе Врњачка Бања, Златибор, Београд, Копаоник итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2022/2021.

Сокобања

739.415

+ 53 %

Врњачка Бања

658.078

+ 36 %

Златибор

489.927

+ 40 %

Београд

454.086

+ 7 %

Копаоник

434.107

+ 27 %

Куршумлија

190.524

+ 20 %

Луковска бања

173.986

+ 16 %

Чачак

171.857

+ 36 %

Тара

161.843

+ 32 %

Бања Врдник

156.006

+ 14 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Куршумлија/Луковска бања).         

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима¹  

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-новембар 2022. године највише су боравили у Београду (2.440.704 ноћења или 59% више у односу на првих 11 месеци 2021. године), затим следе Нови Сад, Суботица, Златибор, Ниш итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2022/2021.

Београд

2.440.704

+ 59 %

Нови Сад

357.682

+ 43 %

Суботица

231.059

+ 139 %

Златибор

137.538

+ 59 %

Ниш

119.480

+ 32 %

Копаоник

101.989

+ 55 %

Врњачка бања

73.700

+ 34 %

Бања Ковиљача

59.919

+ 18 %

Бања Палић

54.646

+ 118 %

Крагујевац

50.500

+ 4 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено више места 1 дестинације (нпр. Суботица и Палић).        

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у периоду јануар-новембар 2022. године остварили су туристи из Русије са 528.514 ноћења, што је 149% више у поређењу са 2021. годином, затим следе туристи из Турске, Босне и Херцеговине, Немачке, Црне Горе итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2022/2021.

Руска Федерација

528.514

+ 149 %

Турска

399.955

         + 4 %

Босна и Херцеговина

317.793

+ 15 %

Немачка

229.036

+ 76 %

Црна Гора

191.981

+ 37 %

Северна Македонија

188.739

+ 54 %

Хрватска

170.706

+ 93 %

Кина

161.062

 + 21 %

Румунија

157.321

+ 86 %

Словенија

143.554

+ 111 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије (Саопштење УТ10 за новембар 2022.).

Од 2022. године, подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. истовремено су и бања и планински центар).      

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

Комплетно Саопштење Републичког завода за статистику за новембар 2022. године може се преузети овде.                                                    

 

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије