×

Отворен конкурс за пријаве поводом награде Туристички цвет 2022.

Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-јун 2022. године

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-јун 2022. године у Републици Србији боравило је укупно 1.624.081 туриста, што је за 65% више у односу на период јануар-јун 2021. године, од чега је домаћих било 936.922 (36% више у односу на 2021.) или 58% од укупног броја гостију, а иностраних 687.159 (+ 136%), односно 42% од укупног броја гостију.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2022/2021.

Домаћи туристи

%

2022/2021.

Страни туристи

%

2022/2021.

Република Србија

1.624.081

+65%

936.922

+36%

687.159

+ 136 %

Бање

268.615

+ 35 %

230.011

+ 28 %

38.604

+ 112 %

Планински центри

381.692

+ 36 %

319.015

+ 30 %

62.677

+ 81 %

Остала места

1.018.753

+ 91 %

426.963

+ 46 %

591.790

+ 146 %

1) Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар).                                                                                                  

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места 

У периоду јануар-јун 2022. године остварено је укупно 4.992.483 ноћења (што је за 43% више у односу на исти период 2021. године), од чега су домаћи туристи остварили 2.948.414 ноћења (24% више у односу на 2021. годину), што чини 59% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 2.044.069 (+ 85%) или 41% од укупног броја остварених ноћења.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места¹

 

Укупно

%

2022/2021.

Домаћи туристи

%

2022/2021.

Страни туристи

%

2022/2021.

Република Србија

4.992.483

+ 43 %

2.948.414

+ 24 %

2.044.069

+ 85 %

Бање

1.001.063

+ 27 %

847.182

+ 20 %

153.881

+ 79 %

Планински центри

1.346.727

+ 36 %

1.137.355

+ 30 %

209.372

+ 83 %

Остала места

2.773.872

+ 55 %

1.077.180

+ 22 %

1.696.692

+ 86 %

¹ Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. поједини подаци истовремено улазе и у бању и у планински центар). 

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима¹

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-јун 2022. године највише су боравили на Копаонику (266.799 ноћења, што је 20% више у односу на претходну годину), затим следе Врњачка бања, Београд, Златибор, Сокобања итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2022/2021.

Копаоник

266.799

+ 20 %

Врњачка Бања

241.064

+ 31 %

Београд

237.610

+ 17 %

Златибор

212.572

+ 23 %

Сокобања

191.967

+ 16 %

Тара

84.382

+ 50 %

Нови Сад

83.526

+ 14 %

Суботица

71.781

+ 33 %

Бања Врдник

67.492

+ 19 %

Ниш

66.734

+ 2 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено различита места дестинације (нпр. Бања Врдник и Фрушка гора или Суботица и Палић).   

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима¹  

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-јун 2022. године највише су боравили у Београду 846.957 ноћења или 132% више у односу првих 6 месеци 2021. године, затим следе Нови Сад, Суботица, Копаоник, Златибор итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2022/2021.

Београд

1.083.097

+ 109 %

Нови Сад

165.742

+ 51 %

Суботица

107.020

+ 228 %

Копаоник

84.764

+ 89 %

Златибор

59.414

+ 81 %

Ниш

48.004

+ 58 %

Врњачка бања

31.450

+ 68 %

Бања Ковиљача

28.219

+ 22 %

Бања Палић

26.000

+ 283 %

Крагујевац

21.757

- 24 %

¹ Подаци не представљају збир података по местима, с обзиром да  подручја појединих туристичких места обухватају истовремено различита места дестинације (нпр. Бања Врдник и Фрушка гора или Суботица и Палић).   

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у периоду јануар-јун 2022. године остварили су туристи из Русије са 223.890 ноћења, што је 133% више у поређењу са 2021. годином, затим следе туристи из Турске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Црне Горе итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2022/2021.

Руска Федерација

223.890

+ 133 %

Турска

180.987

         + 4 %

Босна и Херцеговина

164.265

+ 26 %

Северна Македонија

107.560

+ 58 %

Црна Гора

93.650

+ 46 %

Немачка

93.064

+ 141 %

Хрватска

86.249

+ 168 %

Кина

83.783

 + 59 %

Словенија

70.210

+ 222 %

Индија

63.603

+ 50 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије (Саопштење УТ10 за јун 2022.).

Од 2022. године, подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Подаци за Републику Србију не представљају збир података по врстама места (бање, планински центри, остала места) с обзиром да  подручја појединих туристичких места припадају истовремено различитим врстама места (нпр. истовремено су и бања и планински центар).      

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).  

Комплетно Саопштење РЗЗС за јун 2022. године може се преузети овде.                                                   

 

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије