Muzej savremene umetnosti

Muzej savremene umetnosti u Beogradu nezaobilazna je stanica za sve ljubitelje umetnosti koji su u poseti Srbiji. 

U zgradi koja se nalazi nadomak ušća Save u Dunav, čuvaju se kapitalna dela jugoslovenskih i srpskih umetnika, stvorena u 20. i 21. veku. S preko 8.300 radova vrhunskih slikara, fotografa, skulptora, performera i video-umetnika, zbirka muzeja pruža detaljan uvid u dostignuća posleratne umetnosti ovih prostora.
Predlažemo vam da putovanje kroz više od 70 godina stvaralaštva započnete obilaskom ostvarenja građanskog modernizma, koja svedoče o prvim uplivima modernog evropskog izraza u umetničke krugove tadašnje Jugoslavije. Zatim se okrenite uzbudljivim performansima, lend-art i bodi-art dostignućima nove umetničke prakse pedesetih godina, i saznajte kako je socijalizam uzrokovao stvaranje nove umetnosti modernizma. Upoznajte se s avangardnom umetnošću zenitizma, slovenačkim konstruktivizmom i beogradskim nadrealizmom.
Dokumentarna fotografija prikazaće vam vreme obnove zemlje nakon Drugog svetskog rata, ali i neobuzdanu energiju subkulture sedamdesetih godina. Otvorene skulpture i uzbudljivi performansi nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Kao ni kritička angažovana umetnost stvorena devedesetih godina prošlog veka, tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Posetom Muzeju savremene umetnosti upoznaćete se s originalnim, kreativnim i često eksperimentalnim delima, koja svojom izuzetnošću zauzimaju važno mesto u svetskoj umetničkoj praksi.

Info: Muzej savremene umetnosti