Programi rada i pravilnici

Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu

INFORMATOR O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU

II Program o izmenama i dopunama programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2023 Godinu

I Program o izmenama i dopunama programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2023 Godinu

Program rada sa finansijskim planom za 2023. godinu

Program rada sa finansijskim planom za 2022. godinu

Program rada sa finansijskim planom 2021

Program rada sa finansijskim planom 2020

Program rada sa finansijskim planom 2019

Program rada sa finansijskim planom 2018

Program rada sa finansijskim planom 2017

Program rada sa finansijskim planom 2016

Program rada sa finansijskim planom 2015

Program rada sa finansijskim planom 2014

Program rada sa finansijskim planom 2013

Program rada sa finansijskim planom 2012

Program rada sa finansijskim planom 2011

Program rada sa finansijskim planom 2010

Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke