Venerina padina

Specijalni rezervat prirode Venerina padina nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, na levoj obali Zvonačke reke. Izgleda kao udubljene u obliku amfiteatra, a poznata je kao jedino mesto gde u Srbiji u prirodi možete videti retku biljnu vrstu venerina vlas.

Ova biljka, koju u narodu nazivaju i gospina vlas i bogorodičina kosa, formira guste busenove, a poseduje jajaste, prošarane listove dužine od 10 do 60 centimetara. Njeno nalazište na Venerinoj padini ne bi bilo toliko čudno da nije smešteno daleko od mediteranskog područja, koje je njeno prirodno stanište.
Zahvaljujući toplom izvoru u Zvonačkoj banji i oticanju termalnih voda na bigrenoj terasi, venerina vlas je ovde pronašla svoj netipičan dom.
Danas je venerina vlas popularna kao sobna biljka, dok se njen opstanak u prirodi osigurava stalnim kontrolisanjem i obnavljanjem sistema za veštačko navodnjavanje staništa na Venerinoj padini.