Асоцијације туристичких агенција

YUTA – Национална Асоцијација туристичких агенција
11000 YUTA – Nacionalna Asocijacija turističkih agencija

+ 381 11 322 8686, 322 8687

Faks: +381 11 322 4137

yuta@yuta.rs

www.yuta.rs/en/

НАТАС - Национална асоцијација туристичких агенција Србије
Кнеза Михаила 21а
11000 Београд

+381 11 630 2871, +381 60 012 4974

tas.udruzenje.agencija@gmail.com

https://www.turistickeagencijesrbije.rs/

УРА – Удружење рецептивних агенција
Вукице Митровић 62/5
11000 Београд

+381 60 0140 177

receptivasrbije@gmail.com

https://ura-inbound.rs/

УТАС - Удружење туристичких агенција Србије
Македонска 24, 11103 Београд-Стари Град

381114012798

office@utas.co.rs

utas.co.rs/


Локалне туристичке организације

Александровац - Туристичка организација општине Александровац
Трго ослобођења 16
37230 Александровац

+381 (0)37 3554 404

info@toa.rs

www.toa.rs

Алексинац - Општинска установа за одмор и рекреацију деце "Липовац"
18225 Катун, Алексинац

+381 (0)18 617 827

turizam.aleksinac.lipovac@gmail.com

www.ustanova-lipovac.edu.rs

Алибунар - Туристичка организација општине Алибунар
Жарка Зрењанина 4
26310 Алибунар

+381 (0)13 641 933

alibunartoo@gmail.com

https://www.turistickaalibunar.rs

Бачка Паланка - Туристичка организација општине Бачка Паланка
Југословенске армије 19
21400 Бачка Паланка

+381 (0)21 6041 336

direktor@toobap.rs

www.toobap.rs

Бачка Топола - Туристичка организација општине Бачка Топола
Главна 12
24300 Бачка Топола

+381 (0)24 711 020

toobackatopola@gmail.com

Бољевац - Туристичка организација општине Бољевац
Краља Александра 17/1
19370 Бољевац

+381 (0)30 463 593

tooboljevac@mts.rs

Владичин Хан - Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан
Николе Тесле 2
17510 Владичин Хан

+381 (0)17 473 824

centarkulturevhan@gmail.com

Врање - Туристичка организација Града Врања
Лењинова 6
17500 Врање

+381 (0)17 417 545

marketing@tovranje.rs

https://tovranje.rs/

Гњилане - Туристичка организација општине Гњилане

+381 (0)64 8414 420

tognjilane@gmail.com

Деспотовац - ЈП "Ресавска пећина"
Церска 3
35213 Деспотовац

+381 (0)35 611 110

marketingresavskapecina@gmail.com

www.resavskapecina.rs

Звечан-Туристичка организација општине Звечан
Рајска бања, Бањска бб
38216 Звечан

+381 (0)28 669 220

turistickaorganizacija.zvecan@gmail.com

https://zvecanturizam.com/

Земун - Туристичка организација општине Земун
Косовска 9
11080 Земун

+381 (0)11 3778 443, 745 5297

turisti@zemun.rs

www.tczemun.rs

Кикинда - Туристичка организација Града Кикинде
Трг Српских добровољаца 21
23300 Кикинда

+381 (0)230 426-300

turizam@kikinda.org.rs

https://www.kikinda-turizam.rs/

Косјерић - Туристичка организација општине Косјерић
Карађорђева 66
31260 Косјерић

+381 (0)31 782 155

office@odmorukosjericu.rs, tokos@mts.rs

www.odmorukosjericu.rs

Кула - Туристичка организација општине Кула
Лењинова 11
25320 Кула

+381 (0)25 751 186

took@kula.rs

www.turizamkula.rs

Лазаревац - Туристичка организација градске општине Лазаревац
Карађорђева 20
11550 Лазаревац

+381 (0)11 7872 781

turistickalazarevac@gmail.com

www.tolazarevac.rs

Лапово - Културно-туристички центар "Стефан Немања"
Његошева 33
34220 Лапово

+381 (0)34 6851 361

ktcsnlapovo@gmail.com

www.ktclapovo.rs

Лебане - Туристичка организација општине Лебане
Цара Душана 55
16230 Лебане

+381 (0)16 847 160.

tolebane@gmail.com

https://www.tolebane.rs/

Мајданпек - Туристичка организација општине Мајданпек
Краља Петра I бб
19220 Доњи Милановац

+381 (0)30 590 185

office@toom.rs

www.toom.rs

Мали Иђош - Туристичка организација општине Мали Иђош
Маршала Тита 32
24321 Мали Иђош

+381 (0)63 7222 185

turistickaorganizacija.m.idjos@gmail.com

Мерошина - Туристичка организација општине Мерошина
Цара Лазара 5
18252 Мерошина

+381 (0)18 597 777

ustoblacinskojezero@gmail.com

Младеновац - Центар за кутуру и туризам општине Младеновац
Краља Петра Првог 175
11400 Младеновац

+381 (0)11 8231 230

tomladenovac@gmail.com

Регија Копаоник - Туристичка организација регије Копаоник
Копаоник бб,
36354 Рашка

+381 (0)65 8250 022

regijakopaonik@gmail.com

Рековац - Туристичка организација општине Рековац
Краља Петра Првог 58
35260 Рековац

+381 (0)35 8411 900

turist.orgrk@gmail.com

www.torekovac.com

Савски венац - Туристичка организација градске општине Савски венац
Немањина 3
11000 Београд

+381 (0)60 1321 051

tosavskivenac@gmail.com

Свилајнац - Туристичка организација општине Свилајнац
Краља Петра I 111
35210 Свилајнац

+381 (0)63 628 722

direktor@prirodnjackicentar.rs

Србобран - Центар за спорт и туризам општине Србобран
Трг младости бб
21480 Србобран

+381 (0)21 731 279

+381 (0)21 731 279

cst.srbobran@eunet.rs

www.cst.org.rs

Српска Црња - Културно-туристички центар "Ђура Јакшић"
Краља Александра 65
23220 Српска Црња

+381 (0)23 812 626

ktcdjura@gmail.com

Тровиште - Туристичка организација општине Трговиште
ЈНА 40б, 17525 Трговиште

+381 (0)62 253 851

t.o.trgoviste@gmail.com, jpturizam.trgoviste@gmail.com

https://totrgoviste.org.rs/

Тутин - Центар за туризам, културу, омладину и спорт Тутин
7. јули бб
36320 Тутин

+381 (0)20 811 417

turizam@tutin.rs

Црна Трава - Туристичка организација општине Црна Трава
Милентија Поповића 51
16215 Црна Трава

+381 (0)16 811 015

tocrnatrava@opstinacrnatrava.org.rs

www.opstinacrnatrava.org.rs

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије