Голија

Као неки вид контраста равници, на југозападу Србије уздиже се питома, многоврсним биљним и животињским светом богата планина Голија. Шетајући њоме имаћете јединствену прилику да додирнете изузетан природни споменик – планински јавор – који је преживео чак и последње ледено доба.
Инфо: Парк природе "Голија"