Maglič

U blizini Kraljeva, na uskom platou stenovitog grebena kraj reke Ibar, nalaze se ostaci srednjevekovnog grada Magliča. Veruje se da je podignut u 13. veku, a između 1324. i 1337. godine arhiepiskop Danilo II obnovio je utvrđenje i u njemu osnovao monašku školu.

Graditelji masivnih bedema, širine i do dva metra, pratili su tokom gradnje oblik planine zbog čega je utvrđenje dobilo oblik nepravilnog višeugaonika. Odlična strateška pozicija srednjevekovnog grada koji je s tri strane okružen rekom, činila je Maglič idealnim za odbranu obližnjih manastira Žiče i Studenice od pohoda nadolazeće turske vojske. Kada je ipak potpao pod tursku upravu, Maglič je proglašen za sedište nahije šireg područja.
Danas na steni iznad Ibarske klisure stoje snažni kameni zidovi i sedam velikih kula. Prilično očuvana donžon kula posetiocima pruža priliku da dobro osmotre ambijent u kome su nekada davno živeli i radili gospodari utvrđenja. Unutar zaštitnog obruča grada pronađeni su ostaci pekare, palate, cisterne za vodu, kao i crkve posvećene Sv. Đorđu s gotičkim elementima gradnje.