Muzej Jugoslavije

Muzej Jugoslavije posvećen je očuvanju i tumačenju kompleksnog jugoslovenskog nasleđa. Ovde se čuvaju eksponati koji prate sve faze razvoja i kasnijeg pada Jugoslavije – od pojave jugoslovenske ideje preko stvaranja Kraljevine Jugoslavije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sve od njenog raspada i pratećeg fenomena jugonostalgije.

Muzejski kompleks sastoji se od predsedničke rezidencije, starog muzeja Jugoslavije (u kome se čuvaju državnički pokloni) i Muzeja 25. maj u kome se održavaju izložbe.
Pokloni koje je Josip Broz Tito dobijao prilikom poseta državnicima i zvaničnicima obuhvataju fotografije, odeću, oružje, odlikovanja, kao i predmete od srebra i slonovače. Tako ovde možete videti korintski šlem iz 6. veka, poklon grčkog kralja Pavla I, drevni štit iz Etiopije i japanski bodež „Tanto” iz 14. veka.
Biblioteka muzeja poseduje istorijske, umetničke, etnološke i druge knjige, dok foto-zbirka sadrži fotografije svih zvaničnih događaja kojima je predsednikTito prisustvovao od 1947. do 1980. godine.
Nekadašnja rezidencija jugoslovenskog predsednika, poznata pod nazivom „Kuća cveća”, nakon njegove smrti pretvorena je u muzej u kom se između ostalog nalazi i njegov grob koji svake godine posećuje na hiljade poštovalaca njegovog lika i dela.Ovde su izložene i čuvene štafete koje su pioniri, omladina i razna udruženja uručivali predsedniku na Dan mladosti – 25. maja.
U Muzeju 25. maj, koji se takođe nalazi u okviru kompleksa Muzeja Jugoslavije, organizuju se interesantne izložbe koje će vam približiti kulturu i istoriju države koja više ne postoji.

Info: Muzej Jugoslavije