Prijave za manifestaciju "Kosidba na Stolu“ do 14. juna 2024. godine

Turistička organizacija "Bor" u skladu sa Programom rada Turističke organizacije "Bor“ za 2024. godinu, organizuje manifestaciju u oblasti turizma od značaja za Grad Bor, "Kosidba na Stolu“.

Manifestacija će se održati 15. juna 2024. godine u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, na planini Stol, na livadskoj parceli ispod Planinarskog doma.

Pravo učešća na manifestaciji ,,Kosidba na Stolu“ imaju svi punoletni učesnici koji se prijave i dođu na takmičenje sa potrebnom opremom za košenje. Na takmičenju je dozvoljeno korišćenje standardne kose.

Prijave za takmičenje dostavljaju se Turističkoj organizaciji ,,Bor“ u pisanoj formi. Prijave se mogu vršiti na e-mail: tobor030@mts.rs najkasnije do petka 14.06.2024. godine.

Manifestacija će imati takmičarski karakter prijavljenih kosača. Takmičenje i ostale pojedinosti će biti realizovane u skladu sa odredbama Pravilnika za takmičenje kosača na turističkoj manifestaciji "Kosidba na Stolu“ br. 561-07/2021 od 28.07.2021. kojim je uređen način organizacije, kriterijumi takmičenja, i druga pitanja od značaja za organizovanje i održavanje ove manifestacije.

Za tri najuspešnija takmičara na Kosidbi obezbeđene su vredne nagrade: motorni trimer, električna kosačica i ručna kosa sa kosištem.

Dodatne informacije putem telefona 030/459-020.

Manifestacija će se održati pod pokroviteljstvom grada Bora.

Budite informisani

Prijavite se

Bilten Turističke organizacije Srbije