Bistričke vodenice su uvrštene među 7 najugroženijih nasleđa u Evropi

Lista 7 najugroženijih spomenika i lokaliteta nasleđa u Evropi za 2023. godinu – koja obeležava 10 - godišnjicu ovog inovativnog programa – objavljena je danas od strane Evropa Nostra, Evropskog glasa civilnog društva posvećenog kulturnom i prirodnom nasleđu i European Investment Bank Institute (EIB).

7 najugroženijih lokacija za 2023. godinu su:

  • Watermills of Bistrica, Petrovac na Mlavi, SERBIA
  • Kortrijk Railway Station, Kortrijk, BELGIUM
  • Partisan Memorial Cemetery, Mostar, BOSNIA AND HERZEGOVINA
  • Tchakvinji Fortress, Zugdidi, GEORGIA
  • Sisters’ House Ensemble, former Moravian settlement in Kleinwelka, GERMANY
  • Memento Park, Budapest, HUNGARY and
  • Cultural Landscape of Sveti Stefan, Paštrovići, MONTENEGRO.


Izbor je napravljen na osnovu izuzetnog značaja nasleđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ugroženosti sa kojom se danas suočavaju. Nivo angažovanja lokalnih zajednica i posvećenost javnih i privatnih aktera na spasavanju ovih lokacija imalo je ključni značaj. Drugi kriterijum izbora bio je potencijal ovih lokacija da deluju kao katalizator za održivi društveno-ekonomski razvoj u funkciji promovisanja mira i dijaloga unutar svojih lokaliteta i šireg regiona.

Odabranih 7 lokacija ispunjava uslove za EIB Heritage Grant od 10.000 evra po lokaciji za pomoć u implementaciji dogovorenih aktivnosti koja će doprineti spasavanju ugroženih lokaliteta.

Bistričke vodenice su jedinstveni kompleks mlinova za mlevenje žita i valjanje sukna, nastao u periodu između 19. i sredine 20.veka, locirane u selu Bistrica, duž reke Bistrice u Istočnoj Srbiji. Arhitektura vodenica predstavlja tradicionalne karakeristike balkanskih ruralnih struktura, a to su male i drvene konstrukcije.

Selo Bistrica, još od prvog pominjanja u 14. veku, neguje tradicionalni način življenja i bavljenja ovom delatnošću, sve do industrijske revolucije, kada se ovakav vid proizvodnje zamenjuje savremenijim. Razumevanje ovakvog agrikulturnog načina života i njegove harmonije sa prirodom je važno oruđe, kako za očuvanje evropske baštine, tako i za aktuelnu borbu protiv klimatskih promena.

Danas su vodenice pod pretnjom uništenja usled dugotrajnog napuštanja i izloženosti vremenskim uslovima.

Lokalna zajednica je uz podršku opštinskog Zavičajnog muzeja i „Udruženja vodeničara i pomeljara“ iz Bistrice, a u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Petrovac na Mlavi, kandidovala ovaj lokalitet za Program “7 Najugroženijih” 2023. godine, uz podršku Europa Nostra Serbia.

Glavni cilj nominacije je rehabilitacija kompleksa vodenica i uvršćavanje u plan održivog turizma Etno sela Bistrica. Očekivanja su usmerena i na kreiranje novih radnih mesta koja bi bila od velikog značaja za lokalnu zajednicu.

„Zajedno sa drugim stambenim, duhovnim i komercijalnim objektima narodne arhitekture, vodenice u Bistrici čine jedinstven ruralni pejzaž, koji svedoči o važnom procesu proizvodnje hrane nekada prisutnom širom Evrope. Iako su neke vodenice i dalje u funkciji, ceo kompleks vodenica u Bistrici je u procesu degradacije usled različitih prirodnih faktora, poput poplava, ali i zbog neodržavanja. Uz odgovarajuću restauraciju, interpretaciju i odgovarajući plan održivog kulturnog turizma, vodenice u Bistrici bi mogle postati odličan primer uspešne revitalizacije baštine koja donosi višestruku korist lokalnoj zajednici i privredi”, saopšteno je u Savetodavnom panelu Programa “7 Najugroženijih”.

 

Budite informisani

Prijavite se

Bilten Turističke organizacije Srbije